Преминаване към основното съдържание
Поддръжка
Влизане с Microsoft
Влезте или създайте акаунт.
Здравейте,
Изберете друг акаунт.
Имате няколко акаунта
Изберете акаунта, с който искате да влезете.

В тази статия е описан синтаксисът и употребата на функцията FLOOR.MATH в Microsoft Excel.

Описание

Закръгляване надолу на число до най-близкото цяло число или до най-близкото кратно на значимостта.

Синтаксис

FLOOR.MATH(число; значимост; режим)

Синтаксисът на функцията FLOOR.MATH има следните аргументи:

  • "число"    Задължително. Числото, която се закръглява надолу.

  • "значимост"    Незадължително. Множителят, до който искате да закръглите.

  • Мода    Незадължително. Посоката (към нулата или в обратна посока) на закръгляване на отрицателните числа.

Забележки

  • По подразбиране положителните числа с десетична част се закръгляват надолу до най-близкото цяло число. Например 6,3 се закръглява надолу до 6 с използване на "значимост" по подразбиране (1).

  • По подразбиране отрицателните числа с десетична част се закръгляват в посока обратна на нулата до най-близкото цяло число. Например -6,7 се закръглява до -7.

  • Като използвате 0 или отрицателно число за аргумента "режим", можете да промените посоката на закръгляването за отрицателни числа. Например, закръгляването на -6,3 със "значимост" 1 и "режим" -1, закръглява към 0 до -6.

  • Аргументът "значимост" закръглява числото надолу до най-близкото цяло число, което е кратно на зададената "значимост". Изключение прави случаят, когато закръгляваното число е цяло. Например за "значимост" 3 числото се закръглява нагоре до най-близкото цяло число, което е кратно на 3.

  • Ако при делене на "число" със "значимост" със стойност 2 или по-голяма има остатък, резултатът се закръглява надолу.

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Формула

Описание (резултат)

Резултат

=FLOOR.MATH(24,3;5)

Закръглява 24,3 надолу до най-близкото цяло число, което е кратно на 5 (20).

20

=FLOOR.MATH(6,7)

Закръглява 6,7 надолу до най-близкото цяло число (6).

6

=FLOOR.MATH(-8,1;2)

Закръглява -8.1 надолу (в посока обратна на 0) до най-близкото цяло число, което е кратно на 2 (-10).

-10

=FLOOR.MATH(-5,5;2;-1)

Закръглява -5.5 към 0 до най-близкото цяло число, което е кратно на 2, като използва ненулев "режим", който обръща посоката на закръгляване (-4).

-4

Най-горе на страницата

Нуждаете ли се от още помощ?

Искате ли още опции?

Разгледайте ползите от абонамента, прегледайте курсовете за обучение, научете как да защитите устройството си и още.

Общностите ви помагат да задавате и отговаряте на въпроси, да давате обратна връзка и да получавате информация от експерти с богати знания.

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?
Като натиснете „Подаване“, вашата обратна връзка ще се използва за подобряване на продуктите и услугите на Microsoft. Вашият ИТ администратор ще може да събира тези данни. Декларация за поверителност.

Благодарим ви за обратната връзка!

×