FVSCHEDULE функция

В тази статия е описан синтаксисът и употребата на функцията FVSCHEDULE в Microsoft Excel.

Описание

Връща бъдещата стойност на първоначална главница след прилагане последователност от сложни лихви. Използвайте FVSCHEDULE, за да изчислите бъдещата стойност на инвестиция с променлива или настройваема скорост.

Синтаксис

FVSCHEDULE(главница; график)

Синтаксисът на функцията FVSCHEDULE има следните аргументи:

  • "главница"    Задължително. Настоящата стойност.

  • "график"    Задължително. Масив от приложени лихви.

Забележки

Стойностите в Schedule могат да бъдат числа или празни клетки; всяка друга стойност произвежда #VALUE! стойност за грешка за FVSCHEDULE. Празните клетки се вземат като нули (без лихви).

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Формула

Описание

=FVSCHEDULE(1;{0,09;0,11;0,1})

Бъдеща стойност на 1 със сложни годишни лихвени ставки от 9%, 11% и 10%.

1,3309

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

×