Преминаване към основното съдържание
Support
Влизане с Microsoft
Влезте или създайте акаунт.
Здравейте,
Изберете друг акаунт.
Имате няколко акаунта
Изберете акаунта, с който искате да влезете.

В тази статия е описан синтаксисът и употребата на формулата GROWTH  функция в Microsoft Excel.

Описание

Изчислява прогнозираното експоненциално нарастване, като използва налични данни. GROWTH връща стойностите на y за последователност от нови стойности на x, които задавате с помощта на наличните стойности за x и y. Можете също да използвате функцията за работен лист GROWTH, за да съгласувате експоненциална крива с налични стойности на x и y.

Синтаксис

GROWTH(известни_y; [известни_x]; [нови_x]; [конст])

Синтаксисът на функцията GROWTH има следните аргументи:

 • "известни_y"    Задължително. Наборът от стойности на y в отношението y = b*m^x, които вече знаете.

  • Ако масивът известни_y е в една колона, тогава всяка колона от известни_x се разглежда като отделна променлива.

  • Ако масивът известни_y е в един ред, тогава всеки ред на известни_x се разглежда като отделна променлива.

  • Ако някое от числата в known_y е 0 или отрицателно, GROWTH връща #NUM! стойност на грешката.

 • "известни_x"    Незадължително. Незадължителен набор от стойности на x в отношението y = b*m^x, които вече знаете.

  • Масивът известни_x може да включва един или повече набори от променливи. Ако се използва само една променлива, известни_y и известни_x могат да бъдат диапазони с произволна форма, стига да имат еднакви размерности. Ако се използва повече от една променлива, известни_y трябва да бъде вектор (т. е. диапазон с височина от един ред или ширина от един колона).

  • Ако известни_x е пропуснато, вместо него се използва масивът {1,2,3,...} със същия размер като известни_y.

 • "нови_x"    Незадължително. Нови стойност на x, за които искате GROWTH да върне съответните стойности на y.

  • Нови_x трябва да включва колона (или ред) за всяка независима променлива, точно като известни_x. Ако например известни_y е в една колона, известни_x и нови_x трябва да имат същия брой колони. Ако известни_y е в един ред, известни_x и нови_x трябва да имат същия брой редове.

  • Ако нови_x е пропуснат, приема се, че е същият като известни_x.

  • Ако и известни_x, и нови_x са пропуснати, приема се, че са зададени с масива {1,2,3,...} със същия размер като известни_y.

 • "конст"    Незадължително. Логическа стойност, задаваща дали константата b да се изравни на 1.

  • Ако конст е TRUE или е пропуснато, b се изчислява нормално.

  • Ако конст е FALSE, b се задава равно на 1 и m-стойностите се нагласяват така, че y = m^x.

Забележки

 • Формулите, които връщат масиви, трябва да бъдат въведени като формули за масиви, след като се изберат необходимия брой клетки.

 • Когато въвеждате масив от константи за аргумент като известни_x, използвайте запетая за отделяне на стойностите в един ред и точка и запетая за отделяне на редовете.

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Месец

Броя

Формула (Съответният брой)

11

33 100

32 618

12

47 300

47 729

13

69 000

69 841

14

102 000

102 197

15

150 000

149 542

16

220 000

218 822

Месец

Формула (прогнозиран брой)

Формула, използвана в масива C2:C7 по-горе

17

320 197

=GROWTH(B2:B7;A2:A7)

18

468 536

Формула, използвана в масива B9:B10 по-горе

=GROWTH(B2:B7;A2:A7;A9:A10)

Нуждаете ли се от още помощ?

Искате ли още опции?

Разгледайте ползите от абонамента, прегледайте курсовете за обучение, научете как да защитите устройството си и още.

Общностите ви помагат да задавате и отговаряте на въпроси, да давате обратна връзка и да получавате информация от експерти с богати знания.

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?
Като натиснете „Подаване“, вашата обратна връзка ще се използва за подобряване на продуктите и услугите на Microsoft. Вашият ИТ администратор ще може да събира тези данни. Декларация за поверителност.

Благодарим ви за обратната връзка!

×