В тази статия е описан синтаксисът и употребата на функцията HYPGEOM.DIST в Microsoft Excel.

Връща хипергеометричното разпределение. HYPGEOM.DIST връща вероятността за зададен брой на успехите в извадка при зададен размер на извадката, успехи в генералната съвкупност и размер на генералната съвкупност. Използвайте HYPGEOM.DIST при задачи с крайна генерална съвкупност, където всяко наблюдение е или успех, или неуспех, и където всяко подмножество с даден размер се избира с една и съща правдоподобност.

Синтаксис

HYPGEOM.DIST(извадка_s;брой_извадка;ген_съвкупност_s;брой_съвк;кумулативна)

Синтаксисът на функцията HYPGEOM.DIST има следните аргументи:

 • "извадка_s"     Задължително. Броят на успехите в извадката.

 • "брой_извадка"     Задължително. Размерът на извадката.

 • "ген_съвкупност_s"     Задължително. Броят на успехите в генералната съвкупност.

 • "брой_съвк"     Задължително. Размерът на генералната съвкупност.

 • "кумулативна"     Задължително. Логическа стойност, която определя формата на функцията. Ако кумулативна е TRUE, HYPGEOM.DIST връща кумулативната функция на разпределение; ако е FALSE, връща вероятностната функция на разпределение.

Забележки

 • Всички аргументи се закръгляват надолу до цели числа.

 • Ако някой аргумент не е числов, HYPGEOM. DIST връща #VALUE! стойност на грешката.

 • Ако sample_s < 0 или sample_s е по-голямо от по-малкото от number_sample или population_s, HYPGEOM. DIST връща #NUM! стойност на грешката.

 • Ако sample_s по-малко от по-голямото от 0 или (number_sample – number_population + population_s), HYPGEOM. DIST връща #NUM! стойност на грешката.

 • Ако number_sample ≤ 0 или number_sample > number_population, HYPGEOM. DIST връща #NUM! стойност на грешката.

 • Ако population_s ≤ 0 или population_s > number_population, HYPGEOM. DIST връща #NUM! стойност на грешката.

 • Ако number_pop ≤ 0, HYPGEOM. DIST връща #NUM! стойност на грешката.

 • Формулата за хипергеометричното разпределение е:

  Уравнение

  където:

  x = извадка_s

  n = брой_извадка

  M = ген_съвкупност_s

  N = брой_съвк

  HYPGEOM.DIST се използва при извадки без заместване от крайна генерална съвкупност.

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Данни

Описание

Резултат

1

Брой на успехите в извадката

4

Размер на извадката

8

Брой на успехите в генералната съвкупност

20

Размер на генералната съвкупност

Формула

Описание (резултат)

=HYPGEOM.DIST(A2;A3;A4;A5;TRUE)

Кумулативно хипергеометрично разпределение за извадка и генерална съвкупност в клетките от A2 до A5.

0,4654

=HYPGEOM.DIST(A2;A3;A4;A5;FALSE)

Вероятностно хипергеометрично разпределение за извадка и генерална съвкупност в клетките от A2 до A5.

0,3633

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към Microsoft приобщени

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на превода?

Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Имате ли допълнителна обратна връзка? (по избор)

Благодарим ви за обратната връзка!

×