HYPGEOM.DIST функция

В тази статия е описан синтаксисът и употребата на функцията HYPGEOM.DIST в Microsoft Excel.

Връща хипергеометричното разпределение. HYPGEOM.DIST връща вероятността за зададен брой на успехите в извадка при зададен размер на извадката, успехи в генералната съвкупност и размер на генералната съвкупност. Използвайте HYPGEOM.DIST при задачи с крайна генерална съвкупност, където всяко наблюдение е или успех, или неуспех, и където всяко подмножество с даден размер се избира с една и съща правдоподобност.

Синтаксис

HYPGEOM.DIST(извадка_s;брой_извадка;ген_съвкупност_s;брой_съвк;кумулативна)

Синтаксисът на функцията HYPGEOM.DIST има следните аргументи:

 • "извадка_s"     Задължително. Броят на успехите в извадката.

 • "брой_извадка"     Задължително. Размерът на извадката.

 • "ген_съвкупност_s"     Задължително. Броят на успехите в генералната съвкупност.

 • "брой_съвк"     Задължително. Размерът на генералната съвкупност.

 • "кумулативна"     Задължително. Логическа стойност, която определя формата на функцията. Ако кумулативна е TRUE, HYPGEOM.DIST връща кумулативната функция на разпределение; ако е FALSE, връща вероятностната функция на разпределение.

Забележки

 • Всички аргументи се закръгляват надолу до цели числа.

 • Ако някой аргумент е нечислов, HYPGEOM.DIST връща стойността за грешка #VALUE!.

 • Ако извадка_s < 0 или извадка_s е по-голямо от по-малкото между брой_извадка и ген_съвкупност _s, HYPGEOM.DIST връща стойността за грешка #NUM!.

 • Ако извадка_s по-малко от по-голямото между 0 и (брой_извадка – брой_съвкупност + ген_съвкупност_s), HYPGEOM.DIST връща стойността за грешка #NUM!.

 • Ако брой_извадка ≤ 0 или брой_извадка > брой_съвкупност, HYPGEOM.DIST връща стойността за грешка #NUM!.

 • Ако ген_съвкупност_s ≤ 0 или ген_съвкупност_s > брой_съвкупност, HYPGEOM.DIST връща стойността за грешка #NUM!.

 • Ако брой_съвк ≤ 0, HYPGEOM.DIST връща стойността за грешка #NUM!.

 • Формулата за хипергеометричното разпределение е:

  Формула

  където:

  x = извадка_s

  n = брой_извадка

  M = ген_съвкупност_s

  N = брой_съвк

  HYPGEOM.DIST се използва при извадки без заместване от крайна генерална съвкупност.

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Данни

Описание

Резултат

1

Брой на успехите в извадката

4

Размер на извадката

8

Брой на успехите в генералната съвкупност

20

Размер на генералната съвкупност

Формула

Описание (резултат)

=HYPGEOM.DIST(A2;A3;A4;A5;TRUE)

Кумулативно хипергеометрично разпределение за извадка и генерална съвкупност в клетките от A2 до A5.

0,4654

=HYPGEOM.DIST(A2;A3;A4;A5;FALSE)

Вероятностно хипергеометрично разпределение за извадка и генерална съвкупност в клетките от A2 до A5.

0,3633

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×