Преминаване към основното съдържание
Support
Влизане с Microsoft
Влезте или създайте акаунт.
Здравейте,
Изберете друг акаунт.
Имате няколко акаунта
Изберете акаунта, с който искате да влезете.

В тази статия е описан синтаксисът и употребата на функцията HYPGEOM.DIST в Microsoft Excel.

Връща хипергеометричното разпределение. HYPGEOM.DIST връща вероятността за зададен брой на успехите в извадка при зададен размер на извадката, успехи в генералната съвкупност и размер на генералната съвкупност. Използвайте HYPGEOM.DIST при задачи с крайна генерална съвкупност, където всяко наблюдение е или успех, или неуспех, и където всяко подмножество с даден размер се избира с една и съща правдоподобност.

Синтаксис

HYPGEOM.DIST(извадка_s;брой_извадка;ген_съвкупност_s;брой_съвк;кумулативна)

Синтаксисът на функцията HYPGEOM.DIST има следните аргументи:

 • "извадка_s"     Задължително. Броят на успехите в извадката.

 • "брой_извадка"     Задължително. Размерът на извадката.

 • "ген_съвкупност_s"     Задължително. Броят на успехите в генералната съвкупност.

 • "брой_съвк"     Задължително. Размерът на генералната съвкупност.

 • "кумулативна"     Задължително. Логическа стойност, която определя формата на функцията. Ако кумулативна е TRUE, HYPGEOM.DIST връща кумулативната функция на разпределение; ако е FALSE, връща вероятностната функция на разпределение.

Забележки

 • Всички аргументи се закръгляват надолу до цели числа.

 • Ако някой аргумент не е числов, HYPGEOM. DIST връща #VALUE! стойност на грешката.

 • Ако sample_s < 0 или sample_s е по-голямо от по-малкото от number_sample или population_s, HYPGEOM. DIST връща #NUM! стойност на грешката.

 • Ако sample_s по-малко от по-голямото от 0 или (number_sample – number_population + population_s), HYPGEOM. DIST връща #NUM! стойност на грешката.

 • Ако number_sample ≤ 0 или number_sample > number_population, HYPGEOM. DIST връща #NUM! стойност на грешката.

 • Ако population_s ≤ 0 или population_s > number_population, HYPGEOM. DIST връща #NUM! стойност на грешката.

 • Ако number_pop ≤ 0, HYPGEOM. DIST връща #NUM! стойност на грешката.

 • Формулата за хипергеометричното разпределение е:

  Уравнение

  където:

  x = извадка_s

  n = брой_извадка

  M = ген_съвкупност_s

  N = брой_съвк

  HYPGEOM.DIST се използва при извадки без заместване от крайна генерална съвкупност.

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Данни

Описание

Резултат

1

Брой на успехите в извадката

4

Размер на извадката

8

Брой на успехите в генералната съвкупност

20

Размер на генералната съвкупност

Формула

Описание (резултат)

=HYPGEOM.DIST(A2;A3;A4;A5;TRUE)

Кумулативно хипергеометрично разпределение за извадка и генерална съвкупност в клетките от A2 до A5.

0,4654

=HYPGEOM.DIST(A2;A3;A4;A5;FALSE)

Вероятностно хипергеометрично разпределение за извадка и генерална съвкупност в клетките от A2 до A5.

0,3633

Нуждаете ли се от още помощ?

Искате ли още опции?

Разгледайте ползите от абонамента, прегледайте курсовете за обучение, научете как да защитите устройството си и още.

Общностите ви помагат да задавате и отговаряте на въпроси, да давате обратна връзка и да получавате информация от експерти с богати знания.

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×