Връща хипергеометричното разпределение. HYPGEOMDIST връща вероятността за зададен брой на успехите в извадка при зададен размер на извадката, успехи в генералната съвкупност и размер на генералната съвкупност. Използвайте HYPGEOMDIST при задачи с крайна генерална съвкупност, където всяко наблюдение е или успех, или неуспех, и където всяко подмножество с даден размер се избира с една и съща правдоподобност.

Важно: Тази функция е заместена с една или няколко нови функции, които могат да предоставят подобрена точност и чиито имена по-добре отразяват употребата им. Макар че тази функция все още е достъпна за обратна съвместимост, трябва да обмислите използването на новите функции от сега нататък, защото тази функция може да не е достъпна в бъдещи версии на Excel.

За повече информация относно новата функция вж. HYPGEOM.DIST функция.

Синтаксис

HYPGEOMDIST(извадка_s;брой_извадка,ген_съвкупност_s;брой_съвк)

Синтаксисът на функцията HYPGEOMDIST има следните аргументи:

 • "извадка_s"     Задължително. Броят на успехите в извадката.

 • "брой_извадка"     Задължително. Размерът на извадката.

 • "ген_съвкупност_s"     Задължително. Броят на успехите в генералната съвкупност.

 • "брой_съвк"     Задължително. Размерът на генералната съвкупност.

Забележки

 • Всички аргументи се закръгляват надолу до цели числа.

 • Ако някой аргумент не е числов, HYPGEOMDIST връща #VALUE! стойността на грешка.

 • Ако sample_s < 0 или sample_s е по-голямо от по-малкото от number_sample или population_s, HYPGEOMDIST връща #NUM! стойността на грешка.

 • Ако sample_s по-малко от по-голямото от 0 или (number_sample – number_population + population_s), HYPGEOMDIST връща #NUM! стойността на грешка.

 • Ако number_sample ≤ 0 или number_sample > number_population, HYPGEOMDIST връща #NUM! стойността на грешка.

 • Ако population_s ≤ 0 или population_s > number_population, HYPGEOMDIST връща #NUM! стойността на грешка.

 • Ако number_population ≤ 0, HYPGEOMDIST връща #NUM! стойността на грешка.

 • Формулата за хипергеометричното разпределение е:

  където:

  x = извадка_s

  n = брой_извадка

  M = ген_съвкупност_s

  N = брой_съвкупност

  HYPGEOMDIST се използва при извадки без заместване от крайна генерална съвкупност.

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Данни

Описание

1

Брой на успехите в извадката

4

Размер на извадката

8

Брой на успехите в генералната съвкупност

20

Размер на генералната съвкупност

Формула

Описание

Резултат

=HYPGEOMDIST(A2;A3;A4;A5)

Хипергеометрично разпределение за извадка и генерална съвкупност в клетки A2, A3, A4 и A5.

0,3633

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към Microsoft приобщени

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на превода?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×