INDIRECT функция

В тази статия е описан синтаксисът и употребата на функцията INDIRECT в Microsoft Excel.

Описание

Връща препратката, зададена с текстов низ. Препратките веднага се изчисляват, за да се покаже съдържанието им. Използвайте INDIRECT, когато искате да промените препратка към клетка във формула, без променяте самата формула.

Синтаксис

INDIRECT(препр_текст; [a1])

Синтаксисът на функцията INDIRECT има следните аргументи:

 • Ref_text    Задължително. Препратка към клетка, която съдържа препратка в стил A1, препратка в стил R1C1, име, дефинирано като препратка, или препратка към клетка като текстов низ. Ако ref_text не е валидна препратка към клетка, INDIRECT връща #REF! стойност на грешката.

  • Ако ref_text препраща към друга работна книга (външна препратка), другата работна книга трябва да е отворена. Ако работната книга източник не е отворена, INDIRECT връща #REF! стойност на грешката.

   Забележка    Външни препратки не се поддържат в Excel Web App.

  • Ако ref_text препраща към диапазон от клетки извън ограничението за редове от 1048 576 или ограничението за колона от 16 384 (XFD), INDIRECT връща #REF! грешка.

   Забележка    Това поведение е различно от Excel по-стари от Microsoft Office Excel 2007, които игнорират превишената граница и връщат стойност.

 • A1    Незадължително. Логическа стойност, която задава какъв тип препратка се съдържа в клетката препр_текст.

  • Ако A1 е TRUE или пропуснато, препр_текст се разглежда като препратка в стил A1.

  • Ако A1 е FALSE, препр_текст се разглежда като препратка в стил R1C1.

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Данни

B2

1,333

B3

45

Мартин

10

5

62

Формула

Описание

Резултат

=INDIRECT(A2)

Стойност на препратката в клетка A2. Препратката е към клетка B2, която съдържа стойността 1,333.

1,333

=INDIRECT(A3)

Стойност на препратката в клетка A3. Препратката е към клетка B3, която съдържа стойността 45.

45

=INDIRECT(A4)

Тъй като клетка B4 има дефинирано име "Мартин", препратката към това дефинирано име е към клетка B4, което съдържа стойността 10.

10

=INDIRECT("B"&A5)

Обединява "B" със стойността в A5, която е 5. Това от своя страна препраща към клетка B5, която съдържа стойността 62.

62

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

×