INFO функция

В тази статия е описан синтаксисът и употребата на функцията INFO в Microsoft Excel.

Забележка:  Функцията INFO не е налична в Excel Web App.

Описание

Връща информация за текущата работна среда.

Синтаксис

Info(тип_текст)

Синтаксисът на функцията INFO има следните аргументи:

  • Тип_текст    Задължително. Текст, който задава какъв тип информация искате да се върне.

Тип_текст

Връща

"directory"

Път до текущата директория или папка.

"numfile"

Брой работни листове в отворените работни книги.

"origin"

Връща абсолютната препратка на най-горната лява клетка, видима в прозореца, на базата на текущото положение на плъзгача. Тази стойност е предвидена за съвместимост с Lotus 1-2-3 версия 3.x. Действително върната стойност зависи от настройката за текущия стил на препратката. Използвайки D9 като пример, върната стойност би била:

  • Стил на препратки A1     "$A:$D$9".

  • Стил на препратки R1C1    "$A:R9C4"

"osversion"

Текуща версия на операционната система, като текст.

"recalc"

Текущ режим на преизчисление; връща "Автоматичен" или "Ръчен".

"release"

Версия на Microsoft Excel, като текст.

"system"

Име на работната среда:
Macintosh = "mac"
Windows = "pcdos"

Важно: В предишни версии на Microsoft Excel стойностите "memavail", "memused" и "totmem" на тип_текст връщат информация за паметта. Тези стойности на тип_текст вече не се поддържат и сега предизвикват връщане на стойност на грешка #N/A.

Пример

Копирайте примерните формули в таблицата по-долу и ги поставете в нов Excel работен лист. 

Формула

Описание

Резултат

=INFO("numfile")

Брой работни листове в отворени работни книги

число, показващо колко листа има в текущо отворените работни книги

=INFO("преизчисляване")

Режим на повторно пресмятане за работната книга.

"Автоматично" или "Ръчно" в зависимост от текущото състояние на опциите за изчисление.

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

×