В тази статия е описан синтаксисът и употребата на функцията INFO в Microsoft Excel.

Забележка:  Функцията INFO не е налична в Excel Web App.

Описание

Връща информация за текущата работна среда.

Синтаксис

Info(тип_текст)

Синтаксисът на функцията INFO има следните аргументи:

  • Тип_текст    Задължително. Текст, който задава какъв тип информация искате да се върне.

Тип_текст

Връща

"directory"

Път до текущата директория или папка.

"numfile"

Брой работни листове в отворените работни книги.

"origin"

Връща абсолютната препратка на най-горната лява клетка, видима в прозореца, на базата на текущото положение на плъзгача. Тази стойност е предвидена за съвместимост с Lotus 1-2-3 версия 3.x. Действително върната стойност зависи от настройката за текущия стил на препратката. Използвайки D9 като пример, върната стойност би била:

  • Стил на препратки A1     "$A:$D$9".

  • Стил на препратки R1C1    "$A:R9C4"

"osversion"

Текуща версия на операционната система, като текст.

"recalc"

Текущ режим на преизчисление; връща "Автоматичен" или "Ръчен".

"release"

Версия на Microsoft Excel, като текст.

"system"

Име на работната среда:
Macintosh = "mac"
Windows = "pcdos"

Важно: В предишни версии на Microsoft Excel стойностите "memavail", "memused" и "totmem" на тип_текст връщат информация за паметта. Тези стойности на тип_текст вече не се поддържат и сега предизвикват връщане на стойност на грешка #N/A.

Пример

Копирайте примерните формули в таблицата по-долу и ги поставете в нов Excel работен лист. 

Формула

Описание

Резултат

=INFO("numfile")

Брой работни листове в отворени работни книги

число, показващо колко листа има в текущо отворените работни книги

=INFO("преизчисляване")

Режим на повторно пресмятане за работната книга.

"Автоматично" или "Ръчно" в зависимост от текущото състояние на опциите за изчисление.

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към Microsoft приобщени

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на превода?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×