Преминаване към основното съдържание
Support
Влизане с Microsoft
Влезте или създайте акаунт.
Здравейте,
Изберете друг акаунт.
Имате няколко акаунта
Изберете акаунта, с който искате да влезете.

В тази статия е описан синтаксисът и употребата на функцията INTERCEPT в Microsoft Excel.

Описание

Изчислява точката, в която една линия ще пресече оста y с помощта на известни стойности на x и стойности на y. Пресечната точка се изчислява на базата на регресионна линия с най-добро приближение, прекарана през известните стойности на x и известните стойности на y. Използвайте функцията INTERCEPT, когато искате да определите стойността на зависимата променлива, когато независимата променлива е 0 (нула). Можете например да използвате функцията INTERCEPT, за да предскажете електрическото съпротивление на метал при 0°C, когато разполагате с данни, снети при стайна и по-висока температура.

Синтаксис

INTERCEPT(известни_y; известни_x)

Синтаксисът на функцията INTERCEPT има следните аргументи:

 • "известни_y"    Задължително. Зависимият набор от наблюдения или данни.

 • "известни_x"    Задължително. Независимият набор от наблюдения или данни.

Забележки

 • Аргументите трябва да са или числа, или имена, масиви или препратки, съдържащи числа.

 • Ако един аргумент, който е масив или препратка, съдържа текст, логическа стойности или празни клетки, тези стойности се игнорират; клетките с нулеви стойности обаче се включват.

 • Ако известни_y и известни_x съдържат различен брой точки от данни или не съдържат точки от данни, INTERCEPT връща стойността за грешка #N/A.

 • Формулата за пресечната точка, a, на регресионната линия е:

  Уравнение

  където наклонът, b, се изчислява като:

  Уравнение

  и където x и y са средните стойности на наборите AVERAGE(известни_x) и AVERAGE(известни_y).

 • Алгоритъмът на който се базират функциите INTERCEPT и SLOPE е различен от този, който се използва във функцията LINEST. Разликата в тези алгоритми може да доведе до различни резултати, когато данните са неопределени и колинеарни. Ако например точките на данните на аргумента известни_y са 0 и точките данни на аргумента известни_x са 1:

  • INTERCEPT и SLOPE връщат #DIV/0! грешка. Алгоритъмът INTERCEPT и SLOPE е предназначен да търси един и само един отговор и в този случай може да има повече от един отговор.

  • LINEST връща стойност 0. Алгоритъмът на LINEST е проектиран да връща смислени резултати за колинеарни данни и в този случай може да се намери поне един отговор.

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Известни y

Известни x

2

6

3

5

9

11

1

7

8

5

Формула

Описание

Резултат

=INTERCEPT(A2:A6; B2:B6)

Точка, в която една линия ще пресече оста y, изчислена с помощта на горните стойност на x и на y

0,0483871

Нуждаете ли се от още помощ?

Искате ли още опции?

Разгледайте ползите от абонамента, прегледайте курсовете за обучение, научете как да защитите устройството си и още.

Общностите ви помагат да задавате и отговаряте на въпроси, да давате обратна връзка и да получавате информация от експерти с богати знания.

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?
Като натиснете „Подаване“, вашата обратна връзка ще се използва за подобряване на продуктите и услугите на Microsoft. Вашият ИТ администратор ще може да събира тези данни. Декларация за поверителност.

Благодарим ви за обратната връзка!

×