Преминаване към основното съдържание
Support
Влизане с Microsoft
Влезте или създайте акаунт.
Здравейте,
Изберете друг акаунт.
Имате няколко акаунта
Изберете акаунта, с който искате да влезете.

В тази статия е описан синтаксисът и употребата на функцията IRR в Microsoft Excel.

Описание

Връща вътрешната норма на печалба за последователност от парични потоци, представени с числени стойности. Тези парични потоци не е задължително да са постоянни, като биха били при анюитет. Те обаче трябва да постъпват през равни интервали, например месечно или годишно. Вътрешната норма на печалба е лихвеният процент, получен за инвестиция, състояща се от плащания (отрицателни стойности) и приходи (положителен стойности), постъпващи през регулярни периоди.

Синтаксис

IRR(стойност; [предположение])

Синтаксисът на функцията IRR има следните аргументи:

 • "стойности"    Задължително. Масив или препратка към клетки, съдържащи числата, за които искате да изчислите вътрешната норма на печалба.

  • За да се изчисли вътрешната норма на печалба, стойностите трябва да съдържат поне една положителна и една отрицателна стойност.

  • IRR използва реда на стойностите, за да определи реда на паричните потоци. Уверете се, че въвеждате стойностите на плащанията и приходите в желания от вас ред.

  • Ако някой аргумент е масив или препратка, съдържащи текст, логически стойности или празни клетки, тези стойности се игнорират.

 • "предположение"    Незадължително. Число, за което предполагате, че е близо до резултата от IRR.

  • Microsoft Excel използва итеративен метод за изчисляване на IRR. Започвайки от предположението, IRR преминава през изчислението, докато резултатът не стане точен в рамките на 0,00001 процента. Ако IRR не може да намери резултат, който работи след 20 опита, #NUM! стойността за грешка #VALUE!.

  • В повечето случаи не е нужно вие да задавате предположение за изчислението на IRR. Ако предположение се пропусне, приема се за 0,1 (10 процента).

  • Ако IRR дава стойността за грешка #NUM! или ако резултатът не е близо до това, което очаквате, опитайте отново с друга стойност за предположение.

Забележки

IRR е тясно свързана с NPV, функцията за нетна настояща стойност. Нормата на печалба, изчислена с IRR, е лихвеният процент, съответстващ на 0 (нулева) нетна настояща стойност. Следната формула показва как са свързани NPV и IRR:

NPV(IRR(A2:A7),A2:A7) е равно на 1.79E-09 [в границите на точността на изчислението на IRR стойността 1.79E-09 е фактически 0 (нула).]

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Данни

Описание

-70 000 лв.

Начална стойност на бизнеса

12 000 лв.

Нетен приход за първата година

15 000 лв.

Нетен приход за втората година

18 000 лв.

Нетен приход за третата година

21 000 лв.

Нетен приход за четвъртата година

26 000 лв.

Нетен приход за петата година

Формула

Описание

Резултат

=IRR(A2:A6)

Вътрешна ставка на доходност за инвестицията след четири години

-2,1%

=IRR(A2:A7)

Вътрешна ставка на доходност след пет години

8,7%

=IRR(A2:A4;-10%)

За да изчислите вътрешната ставка на доходност след две години, трябва да зададете предположение (в този пример -10%)

-44,4%

Нуждаете ли се от още помощ?

Искате ли още опции?

Разгледайте ползите от абонамента, прегледайте курсовете за обучение, научете как да защитите устройството си и още.

Общностите ви помагат да задавате и отговаряте на въпроси, да давате обратна връзка и да получавате информация от експерти с богати знания.

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?
Като натиснете „Подаване“, вашата обратна връзка ще се използва за подобряване на продуктите и услугите на Microsoft. Вашият ИТ администратор ще може да събира тези данни. Декларация за поверителност.

Благодарим ви за обратната връзка!

×