В тази статия е описан синтаксисът и употребата на функцията ISEVEN в Microsoft Excel.

Описание

Връща TRUE, ако числото е четно, или FALSE, ако числото е нечетно.

Синтаксис

ISEVEN(число)

Синтаксисът на функцията ISEVEN има следните аргументи:

  • "число"    Задължително. Стойността, която се изследва. Ако число не е цяло число, дробната му част се отрязва.

Забележки

Ако числото не е число, ISEVEN връща #VALUE! #VALUE!.

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Формула

Описание

Резултат

=ISEVEN(-1)

Проверява дали -1 е четно

FALSE

=ISEVEN(2,5)

Проверява дали 2,5 е четно. Дробната част 0,5, се отрязва, така че се проверява 2.

TRUE

=ISEVEN(5)

Проверява дали 5 е четно.

FALSE

=ISEVEN(0)

Нулата (0) се смята за четна.

TRUE

23.12.2011

Проверява датата в A6. Десетичното представяне на 23.12.2011 е 40 900.

TRUE

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединяване към Microsoft Office участници в Insider

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×