В тази статия е описан синтаксисът и употребата на функцията ISEVEN в Microsoft Excel.

Описание

Връща TRUE, ако числото е четно, или FALSE, ако числото е нечетно.

Синтаксис

ISEVEN(число)

Синтаксисът на функцията ISEVEN има следните аргументи:

  • "число"    Задължително. Стойността, която се изследва. Ако число не е цяло число, дробната му част се отрязва.

Забележки

Ако числото не е число, ISEVEN връща #VALUE! #VALUE!.

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Формула

Описание

Резултат

=ISEVEN(-1)

Проверява дали -1 е четно

FALSE

=ISEVEN(2,5)

Проверява дали 2,5 е четно. Дробната част 0,5, се отрязва, така че се проверява 2.

TRUE

=ISEVEN(5)

Проверява дали 5 е четно.

FALSE

=ISEVEN(0)

Нулата (0) се смята за четна.

TRUE

23.12.2011

Проверява датата в A6. Десетичното представяне на 23.12.2011 е 40 900.

TRUE

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към Microsoft приобщени

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на превода?

Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Имате ли допълнителна обратна връзка? (по избор)

Благодарим ви за обратната връзка!

×