В тази статия е описан синтаксисът и употребата на функцията KURT в Microsoft Excel.

Описание

Връща ексцеса на набор данни. Ексцесът характеризира сравнителната изпъкналост или плоскост на едно разпределение спрямо нормалното разпределение. Положителен ексцес означава разпределение със сравнително по-висок връх. Отрицателен ексцес означава сравнително по-плоско разпределение.

Синтаксис

KURT(число1; [число2]; ...)

Синтаксисът на функцията KURT има следните аргументи:

 • "число1", "число2", ...    Число1 се изисква, следващите аргументи са незадължителни. От 1 до 255 аргумента, за които искате да получите ексцеса. Можете също да използвате единичен масив или препратка към масив, вместо аргументи, разделени с запетаи.

Забележки

 • Аргументите могат да са или числа, или имена, масиви или препратки, съдържащи числа.

 • Броят се логическите стойности и представените в текстов вид числа, които въведете директно в списъка от аргументи.

 • Ако един аргумент, който е масив или препратка, съдържа текст, логическа стойности или празни клетки, тези стойности се игнорират; клетките с нулеви стойности обаче се включват.

 • Аргументи, които са стойности за грешки или текст, който не може да бъде представен като числа, причиняват грешки.

 • Ако има по-малко от четири точки от данни или ако стандартното отклонение на извадката е равно на нула, KURT връща #DIV/0! стойност на грешката.

 • Ексцесът се дефинира като:

  Уравнение

  където s е стандартното отклонение на извадката.

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Данни

3

4

5

2

3

4

5

6

4

7

Формула

Описание

Резултат

=KURT(A2:A11)

Ексцес за горния набор от данни

-0,151799637

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към Microsoft приобщени

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на превода?

Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Имате ли допълнителна обратна връзка? (по избор)

Благодарим ви за обратната връзка!

×