LOGNORM.DIST функция

Връща логонормалното разпределение на x, където ln(x) е нормално разпределено с параметри средно и стандартно_откл.

Използвайте тази функция, за да анализирате данни, които са били преобразувани логаритмично.

Синтаксис

LOGNORM.DIST(x;средно;стандартно_откл;кумулативна)

Синтаксисът на функцията LOGNORM.DIST има следните аргументи:

  • x     Задължително. Стойността, за която трябва да се изчисли функцията.

  • "средно"  Задължително. Средната стойност на ln(x).

  • "стандартно_откл"  Задължително. Стандартното отклонение на ln(x).

  • "кумулативна"     Задължително. Логическа стойност, която определя формата на функцията. Ако кумулативна е TRUE, LOGNORM.DIST връща кумулативната функция на разпределение; ако е FALSE, връща функцията на вероятностната плътност.

Забележки

  • Ако някой аргумент не е числов, LOGNORM. DIST връща #VALUE! стойност на грешката.

  • Ако x ≤ 0 или ако standard_dev ≤ 0, LOGNORM. DIST връща #NUM! стойност на грешката.

  • Формулата за логонормалната функция на разпределение е:

    LOGNORM.DIST(x,µ,o) = NORM.S.DIST(1n(x)-µ / o)

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Данни

Описание

4

Стойност, за която се оценява функцията (x)

3,5

Средна стойност на ln(x)

1,2

Стандартното отклонение на ln(x)

Формула

Описание

Резултат

=LOGNORM.DIST(A2;A3;A4;TRUE)

Кумулативно логонормално разпределение в 4, като се използват аргументите в A2:A4.

0,0390836

=LOGNORM.DIST(A2;A3;A4;FALSE)

Вероятностно логонормално разпределение в 4, като се използват същите аргументи.

0,0176176

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

×