LOGNORMDIST функция

В тази статия е описан синтаксисът и употребата на функцията LOGNORMDIST в Microsoft Excel.

Описание

Връща кумулативното логонормално разпределение на x, където ln(x) е нормално разпределено с параметри средно и стандартно_откл. Използвайте тази функция, за да анализирате данни, които са били преобразувани логаритмично.

Важно: Тази функция е заместена с една или няколко нови функции, които могат да предоставят подобрена точност и чиито имена по-добре отразяват употребата им. Макар че тази функция все още е достъпна за обратна съвместимост, трябва да обмислите използването на новите функции от сега нататък, защото тази функция може да не е достъпна в бъдещи версии на Excel.

За повече информация относно новата функция вж. LOGNORM.DIST функция.

Синтаксис

LOGNORMDIST(x;средно;стандартно_откл)

Синтаксисът на функцията LOGNORMDIST има следните аргументи:

  • x     Задължително. Стойността, за която трябва да се изчисли функцията.

  • "средно"  Задължително. Средната стойност на ln(x).

  • "стандартно_откл"  Задължително. Стандартното отклонение на ln(x).

Забележки

  • Ако някой аргумент не е числов, LOGNORMDIST връща #VALUE! стойността на грешка.

  • Ако x ≤ 0 или Standard_dev ≤ 0, LOGNORMDIST връща #NUM! стойността на грешка.

  • Формулата за логонормалната функция на разпределение е:

    Уравнение

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Данни

Описание

4

Стойност, за която се оценява функцията (x)

3,5

Средна стойност на ln(x)

1,2

Стандартното отклонение на ln(x)

Формула

Описание

Резултат

=LOGNORMDIST(A2;A3;A4)

Кумулативно логонормално разпределение за 4 при горните условия

0,0390836

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

×