В тази статия е описан синтаксисът и употребата на функцията LOGNORMDIST в Microsoft Excel.

Описание

Връща кумулативното логонормално разпределение на x, където ln(x) е нормално разпределено с параметри средно и стандартно_откл. Използвайте тази функция, за да анализирате данни, които са били преобразувани логаритмично.

Важно: Тази функция е заместена с една или няколко нови функции, които могат да предоставят подобрена точност и чиито имена по-добре отразяват употребата им. Макар че тази функция все още е достъпна за обратна съвместимост, трябва да обмислите използването на новите функции от сега нататък, защото тази функция може да не е достъпна в бъдещи версии на Excel.

За повече информация относно новата функция вж. LOGNORM.DIST функция.

Синтаксис

LOGNORMDIST(x;средно;стандартно_откл)

Синтаксисът на функцията LOGNORMDIST има следните аргументи:

  • x     Задължително. Стойността, за която трябва да се изчисли функцията.

  • "средно"  Задължително. Средната стойност на ln(x).

  • "стандартно_откл"  Задължително. Стандартното отклонение на ln(x).

Забележки

  • Ако някой аргумент не е числов, LOGNORMDIST връща #VALUE! стойността на грешка.

  • Ако x ≤ 0 или Standard_dev ≤ 0, LOGNORMDIST връща #NUM! стойността на грешка.

  • Формулата за логонормалната функция на разпределение е:

    Уравнение

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Данни

Описание

4

Стойност, за която се оценява функцията (x)

3,5

Средна стойност на ln(x)

1,2

Стандартното отклонение на ln(x)

Формула

Описание

Резултат

=LOGNORMDIST(A2;A3;A4)

Кумулативно логонормално разпределение за 4 при горните условия

0,0390836

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към Microsoft приобщени

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на превода?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×