В тази статия е описан синтаксисът и употребата на функцията MAXA в Microsoft Excel.

Описание

Връща най-голямата стойност в списък от аргументи.

MAXA е подобна на MINA. За повече информация вж примерите за MINA функция.

Синтаксис

MAXA(стойност1;[стойност2];...)

Синтаксисът на функцията MAXA има следните аргументи:

  • "стойност1"     Задължително. Първият от числовите аргументи, за които искате да намерите най-голямата стойност.

  • "стойност2",...     Незадължително. От 2 до 255 числови аргумента, от които искате да намерите максималната стойност.

Забележки

  • Аргументите могат да са от следните типове: числа; имена, масиви или препратки, които съдържат числа; текстово представяне на числа; или логически стойности, като TRUE и FALSE, в препратка.

  • Броят се логическите стойности и представените в текстов вид числа, които въведете директно в списъка от аргументи.

  • Ако един аргумент е масив или препратка, използват се само стойностите в масива или препратката. Празните клетки и текстовите стойности в масива или препратката се игнорират.

  • Аргументи, които са стойности за грешки или текст, който не може да бъде представен като числа, причиняват грешки.

  • Аргументи, съдържащи TRUE, се оценяват като 1; аргументи, съдържащи текст или FALSE, се оценяват като 0 (нула).

  • Ако аргументите не съдържат стойности, MAXA връща 0 (нула).

  • Ако не искате да включвате логически стойности и текстово представяне на числа в препратки като част от изчислението, използвайте функцията MAX.

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Данни

0

0,2

0,5

0,4

TRUE

Формула

Описание

Резултат

=MAXA(A2:A6)

Най-голямото число в диапазона A2:A6. Тъй като стойността TRUE с оценява с 1, тя е най-голямата.

1

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към Microsoft приобщени

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на превода?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×