Функцията MAXIFS връща максималната стойност от клетки, определени от зададен набор от условия или критерии.

Забележка: Тази функция е налична на Windows или Mac, ако имате Office 2019 или ако имате абонамент за Microsoft 365. Ако сте абонат наMicrosoft 365, уверете се, че имате най-новата версия на Office.

Синтаксис

MAXIFS(макс_диапазон;критерий_диапазон1;критерий1;[критерий_диапазон2;критерий2];...)

Аргумент

Описание


max_range (задължително)

Действителният диапазон от клетки, от които се определя максимумът.


criteria_range1 (задължително)

Е наборът от клетки, който да се оцени с критерия.

критерий1
(задължително)

Е критерият във вид на число, израз или текст, който определя кои клетки ще се оценяват като максимум. Същият набор от критерии върши работа за функциите MINIFS, SUMIFS, и AVERAGEIFS.

критерий_диапазон2,
критерий2,... (незадължително)

Допълнителни диапазони и свързаният с тях критерий. Можете да въведете до 126 двойки диапазон/критерий.

Забележки

  • Размерът и фигурата на аргументите max_range и criteria_rangeN трябва да са еднакви, в противен случай тези функции връщат #VALUE! грешка.

Примери

Копирайте примерните данни от всяка от следващите таблици и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Пример 1

Оценка

Тегло

89

1

93

2

96

2

85

3

91

1

88

1

Формула

Резултат

=MAXIFS(A2:A7;B2:B7;1)

91

В критерий_диапазон1 клетки B2, B6 и B7 отговарят на критерий 1. От съответните клетки в макс_диапазон A6 е с максимална стойност. Следователно резултатът е 91.

Пример 2

Тегло

Оценка

10

b

1

a

100

a

1

b

1

a

1

a

Формула

Резултат

=MAXIFS(a2:A5;B3:B6;"a")

10

Забележка: Критерий_диапазон и макс_диапазон не са подравнени, но имат еднаква форма и размер.

В критерий_диапазон1 клетки 1, 2 и 4 отговарят на критерий "a". От съответните клетки в макс_диапазон A2 е с максимална стойност. Следователно резултатът е 10.

Пример 3

Тегло

Оценка

Клас

Ниво

10

b

Бизнес

100

1

a

Технически

100

100

a

Бизнес

200

1

b

Технически

300

1

a

Технически

100

50

b

Бизнес

400

Формула

Резултат

=MAXIFS(A2:A7;B2:B7;"b";D2:D7;">100")

50

В критерий_диапазон1 B2, B5 и B7 отговарят на критерий "b". От съответните клетки в критерий_диапазон2 D5 и D7 отговарят на критерий >100. Накрая, от съответните клетки в макс_диапазон A7 е с максимална стойност. Следователно резултатът е 50.

Пример 4

Тегло

Оценка

Клас

Ниво

10

b

Бизнес

8

1

a

Технически

8

100

a

Бизнес

8

11

b

Технически

0

1

a

Технически

8

12

b

Бизнес

0

Формула

Резултат

=MAXIFS(A2:A7;B2:B7;"b";D2:D7;A8)

12

Аргументът за критерий2 е A8. Тъй като обаче A8 е празна, той се третира като 0 (нула). Клетките в критерий_диапазон2, които отговарят на 0, са D5 и D7. Накрая, от съответните клетки в макс_диапазон A7 е с максимална стойност. Следователно резултатът е 12.

Пример 5

Тегло

Оценка

10

b

1

a

100

a

1

b

1

a

1

a

Формула

Резултат

=MAXIFS(A2:A5;B2:c6;"a")

#VALUE!

Тъй като размерът и фигурата на max_range и criteria_range не са еднакви, MAXIFS връща #VALUE! грешка.

Пример 6

Тегло

Оценка

Клас

Ниво

10

b

Бизнес

100

1

a

Технически

100

100

a

Бизнес

200

1

b

Технически

300

1

a

Технически

100

1

a

Бизнес

400

Формула

Резултат

=MAXIFS(A2:A6;B2:B6;"a";D2:D6;">200")

0

Няма клетки, които да отговарят на критерия.

Имате нужда от още помощ?

Винаги можете да попитате експерт в техническата общност на excel или да получите поддръжка в Общността за отговори от.

Вж. също

MINIFS функция

SUMIFS функция

AVERAGEIFS функция

COUNTIFS функция

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си

Преглед на обучението >

Получавайте първи новите функции

Присъединете се към Microsoft приобщени >

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×