В тази статия е описан синтаксисът и употребата на функцията MIN в Microsoft Excel.

Описание

Връща най-малкото число в набор от стойности.

Синтаксис

MIN(число1; [число2]; ...)

Синтаксисът на функцията MIN има следните аргументи:

  • "число1", "число2", ...    Число1 се изисква, следващите аргументи са незадължителни. От 1 до 255 числа, от които искате да намерите минималното.

Забележки

  • Аргументите могат да са или числа, или имена, масиви или препратки, съдържащи числа.

  • Броят се логическите стойности и представените в текстов вид числа, които въведете директно в списъка от аргументи.

  • Ако един аргумент е масив или препратка, използват се само числата в масива или препратката. Празните клетки, логически стойности или текст в масива или препратката се игнорират.

  • Ако аргументите не съдържат числа, MIN връща 0.

  • Аргументи, които са стойности за грешки или текст, който не може да бъде представен като числа, причиняват грешки.

  • Ако искате да включите логически стойности и текстово представяне на числа в препратки като част от изчислението, използвайте функцията MINA.

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Данни

10

7

9

27

2

Формула

Описание

Резултат

=MIN(A2:A6)

Най-малкото от числата в диапазона A2:A6.

2

=MIN(A2:A6;0)

Най-малкото от числата в диапазона A2:A6 и 0.

0

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към Microsoft приобщени

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на превода?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×