MINIFS функция

Функцията MINIFS връща минималната стойност от клетки, определени от зададен набор от условия или критерии.

Забележка: Тази функция е налична Windows или Mac, ако имате Office 2019 или ако имате абонамент за Microsoft 365. Ако сте абонат наMicrosoft 365, уверете се, че имате най-новата версия на Office.

Синтаксис

MINIFS(мин_диапазон;критерий_диапазон1;критерий1;[критерий_диапазон2;критерий2];...)

Аргумент

Описание

min_range
(задължително)

Действителният диапазон от клетки, от които се определя минималната стойност.

criteria_range1
(задължително)

Е наборът от клетки, който да се оцени с критерия.

критерий1
(задължително)

Е критерият във вид на число, израз или текст, който определя кои клетки ще се оценяват като минимум. Същият набор от критерии върши работа за функциите MAXIFS, SUMIFS и AVERAGEIFS.

критерий_диапазон2,
критерий2,... (незадължително)

Допълнителни диапазони и свързаният с тях критерий. Можете да въведете до 126 двойки диапазон/критерий.

Забележки

  • Размерът и фигурата на аргументите min_range и criteria_rangeN трябва да са еднакви, в противен случай тези функции връщат #VALUE! грешка.

Примери

Копирайте примерните данни от всяка от следващите таблици и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Пример 1

Оценка

Тегло

89

1

93

2

96

2

85

3

91

1

88

1

Формула

Резултат

=MINIFS(A2:A7;B2:B7;1)

88

В критерий_диапазон1 клетки B2, B6 и B7 отговарят на критерий 1. От съответните клетки в мин_диапазон A7 е с минимална стойност. Следователно резултатът е 88.

Пример 2

Тегло

Оценка

10

b

11

a

100

a

111

b

1

a

1

a

Формула

Резултат

=MINIFS(A2:A5;B3:B6;"a")

10

Забележка: Критерий_диапазон и мин_диапазон не са подравнени, но имат еднаква форма и размер.

В критерий_диапазон1 клетки 1, 2 и 4 отговарят на критерий "a". От съответните клетки в мин_диапазон A2 е с минимална стойност. Следователно резултатът е 10.

Пример 3

Тегло

Оценка

Клас

Ниво

10

b

Бизнес

100

11

a

Технически

100

12

a

Бизнес

200

13

b

Технически

300

14

b

Технически

300

15

b

Бизнес

400

Формула

Резултат

=MINIFS(A2:A7;B2:B7;"b";D2:D7;">100")

13

В критерий_диапазон1 B2, B5, B6 и B7 отговарят на критерий "b". От съответните клетки в критерий_диапазон2 D5, D6 и D7 отговарят на критерий >100. Накрая, от съответните клетки в мин_диапазон D5 е с минимална стойност. Следователно резултатът е 13.

Пример 4

Тегло

Оценка

Клас

Ниво

10

b

Бизнес

8

1

a

Технически

8

100

a

Бизнес

8

11

b

Технически

0

1

a

Технически

8

1

b

Бизнес

0

Формула

Резултат

=MINIFS(a2:A7;B2:B7;"b";D2:D7;A8)

1

Аргументът за критерий2 е A8. Тъй като обаче A8 е празна, той се третира като 0 (нула). Клетките в критерий_диапазон2, които отговарят на 0, са D5 и D7. Накрая, от съответните клетки в мин_диапазон A7 е с минимална стойност. Следователно резултатът е 1.

Пример 5

Тегло

Оценка

10

b

1

a

100

a

1

b

1

a

1

a

Формула

Резултат

=MINIFS(a2:A5;B2:C6;"a")

#VALUE!

Тъй като размерът и фигурата на min_range и criteria_range не са еднакви, MINIFS връща #VALUE! грешка.

Пример 6

Тегло

Оценка

Клас

Ниво

10

b

Бизнес

100

1

a

Технически

100

100

a

Бизнес

200

1

b

Технически

300

1

a

Технически

100

1

a

Бизнес

400

Формула

Резултат

=MINIFS(A2:A6;B2:B6;"a";D2:D6;">200")

0

Няма клетки, които да отговарят на критерия.

Имате нужда от още помощ?

Винаги можете да попитате експерт в техническата общност на excel или да получите поддръжка в Общността за отговори от.

Вж. също

MAXIFS функция

SUMIFS функция

AVERAGEIFS функция

COUNTIFS функция

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

×