We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Връща вертикален масив от най-често срещаните или повтарящи се стойности в масив или диапазон от данни. За хоризонтално масиви използвайте TRANSPOSE(MODE.MULT(число1;число2;...)).

Това ще върне повече от един резултат, ако има няколко моди. Тъй като тази функция връща масив от стойности, тя трябва да бъде въведена като формула за масив.

Синтаксис

MODE.MULT((число1;[число2];...)

Синтаксисът на функцията MODE.MULT има следните аргументи:

  • число1     Задължително. Първият числов аргумент, за който искате да изчислите модата.

  • Число2, ...     Незадължително. От 2 до 254 числови аргумента, за които искате да изчислите модата. Можете вместо аргументи, разделени със запетаи, да използвате и единичен масив или препратка към масив.

Забележки

  • Аргументите могат да са или числа, или имена, масиви или препратки, съдържащи числа.

  • Ако един аргумент, който е масив или препратка, съдържа текст, логическа стойности или празни клетки, тези стойности се игнорират; клетките с нулеви стойности обаче се включват.

  • Аргументи, които са стойности за грешки или текст, който не може да бъде представен като числа, причиняват грешки.

  • Ако наборът от данни не съдържа повтарящи се стойности, MODE.MULT връща стойността за грешка #N/A.

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Данни

1

2

3

4

3

2

1

2

3

5

6

1

Формула

Описание

Резултат

=MODE.MULT(A2:A13)

Формулата =MODE.MULT(A2:A13) трябва да се въведе като формула за масив. Когато е въведена като формула за масив, MODE.MULT връща 1, 2 и 3 като моди, защото всички те се появяват 3 пъти. Ако формулата не се въведе като формула за масив, се получава единичен резултат 1. При използване на функцията MODE.SNGL резултатът би бил същият. Когато създадох формулата за масив, включих няколко допълнителни клетки, за да съм сигурен, че ще се върнат всички моди. Изградих формулата за масив в диапазона C15:C22. Където няма допълнителни моди, има стойности на грешка #N/A.

1

2

3

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединяване към Microsoft Office участници в Insider

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×