Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

В тази статия е описан синтаксисът и употребата на функцията NEGBINOM.DIST в Microsoft Excel.

Описание

Връща отрицателното биномиално разпределени – вероятността да има Число_f неуспеха преди Число_s-ия успех с вероятност за успех Вероятност_s.

Тази функция е подобна на биномиалното разпределение, но броят на успехите е фиксиран, а броя на опитите е променлив. Както и при биномиалното разпределение, опитите трябва да са независими.

Нека например да трябва да намерите 10 души с отлични рефлекси и да е известно, че вероятността един кандидат да притежава това качество е 0,3. NEGBINOM.DIST изчислява вероятността да събеседвате със зададен брой неподходящи кандидати, преди да намерите всичките 10 подходящи кандидати.

Синтаксис

NEGBINOM.DIST(число_f;число_s;вероятност_s;кумулативна)

Синтаксисът на функцията NEGBINOM.DIST има следните аргументи:

 • "число_f"     Задължително. Броят на неуспехите.

 • "число_s"     Задължително. Праговият брой на успехите.

 • "вероятност_s"     Задължително. Вероятността за успех.

 • "кумулативна"     Задължително. Логическа стойност, която определя формата на функцията. Ако кумулативна е TRUE, NEGBINOM.DIST връща кумулативната функция на разпределение; ако е FALSE, връща функцията на вероятностната плътност.

Забележки

 • Число_f и число_s се отрязват до цели числа.

 • Ако някой аргумент не е числов, NEGBINOM. DIST връща #VALUE! стойността на грешка.

 • Ако probability_s < 0 или вероятност > 1, NEGBINOM. DIST връща #NUM! стойността на грешка.

 • Ако number_f < 0 или number_s < 1, NEGBINOM. DIST връща #NUM! стойността на грешка.

 • Формулата за отрицателното биномиално разпределение е:

  Уравнение

  където:

  x е число_f, r е число_s, а p е вероятност_s.

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Данни

Описание

10

Брой на неуспехите

5

Прагов брой успехи

0,25

Вероятност за успех

Формула

Описание

Резултат

=NEGBINOM.DIST(A2;A3;A4;TRUE)

Кумулативно отрицателно биномиално разпределение при горните условия

0,3135141

=NEGBINOM.DIST(A2;A3;A4;FALSE)

Вероятностно отрицателно биномиално разпределение при горните условия

0,0550487

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединяване към Microsoft Office участници в Insider

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×