Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

В тази статия е описан синтаксисът и употребата на функцията NOMINAL в Microsoft Excel.

Описание

Връща номиналната годишни лихва при зададена действителна лихва и броя на периодите на олихвяване за година.

Синтаксис

NOMINAL(факт_ставка; периоди)

Синтаксисът на функцията NOMINAL има следните аргументи:

  • "факт_ставка"    Задължително. Действителната лихва.

  • "периоди"    Задължително. Броят на периодите на олихвяване за година.

Забележки

  • "периоди" се закръглява надолу до цяло число.

  • Ако някой от двата аргумента не е числов, NOMINAL връща #VALUE! стойност на грешката.

  • Ако effect_rate ≤ 0 или ако < 1, NOMINAL връща #NUM! стойност на грешката.

  • NOMINAL (факт_ставка;периоди) е свързана с EFFECT(номинална_ставка;периоди) посредством факт_ставка=(1+(номинална_ставка/периоди))*периоди -1.

  • Релацията между NOMINAL и EFFECT е показана в следното уравнение:

    Уравнение

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Данни

Описание

0,053543

Фактическа лихвена ставка

4

Брой на периодите на сложно олихвяване за година

Формула

Описание

Резултат

=NOMINAL(A2;A3)

Номинална лихвена ставка с горните условия за плащане

0,05250032

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединяване към Microsoft Office участници в Insider

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×