Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Връща нормалното разпределение при зададена средна стойност и стандартно отклонение. Тази функция има много широк диапазон от приложения в статистиката, включително при проверката на хипотези.

Синтаксис

NORM.DIST(x;средно;стандартно_откл;кумулативна)

Синтаксисът на функцията NORM.DIST има следните аргументи:

 • "x"     Задължително. Стойността, за която искате да получите разпределението.

 • "средно"  Задължително. Аритметичната средна стойност на разпределението.

 • "стандартно_откл"  Задължително. Стандартното отклонение на разпределението.

 • "кумулативна"     Задължително. Логическа стойност, която определя формата на функцията. Ако кумулативна е TRUE, NORM. DIST връща кумулативната функция на разпределение; ако е FALSE, връща функцията на вероятностната плътност.

Забележки

 • Ако средната стойност или standard_dev е нечисломерна, NORM. DIST връща #VALUE! стойност на грешката.

 • Ако standard_dev ≤ 0, NORM. DIST връща #NUM! стойност на грешката.

 • Ако средно = 0, стандартно_откл = 1 и кумулативна = TRUE, NORM.DIST връща стандартното нормално разпределение NORM.S.DIST.

 • Формулата за функцията на нормалната вероятностната плътност (кумулативна = FALSE) е:

  Уравнение

 • Когато кумулативна = TRUE, формулата изчислява интеграл от минус безкрайност до x.

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Данни

Описание

42

Стойност, за която искате да намерите разпределението

40

Аритметично средно на разпределението

1,5

Стандартно отклонение на разпределението

Формула

Описание

Резултат

=NORM.DIST(A2;A3;A4;TRUE)

Кумулативна функция на разпределението при горните условия

0,9087888

=NORM.DIST(A2;A3;A4;FALSE)

Функция на плътността на вероятностите при горните условия

0,10934

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединяване към Microsoft Office участници в Insider

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×