NORMINV функция

Връща обратното на нормалното кумулативно разпределение за зададена средна стойност и стандартно отклонение.

Забележка:  Тази функция е заместена с една или няколко нови функции, които могат да предоставят подобрена точност и чиито имена по-добре отразяват употребата им. Макар че тази функция все още е достъпна за обратна съвместимост, трябва да обмислите използването на новите функции от сега нататък, защото тази функция може да не е достъпна в бъдещи версии на Excel.

За повече информация относно новата функция вж. NORM.INV функция.

Синтаксис

NORMINV(вероятност;средно;стандартно_откл)

Синтаксисът на функцията NORMINV има следните аргументи:

  • "вероятност"  Задължително. Вероятност, съответстваща на нормалното разпределение.

  • "средно"  Задължително. Аритметичната средна стойност на разпределението.

  • "стандартно_откл"  Задължително. Стандартното отклонение на разпределението.

Забележки

  • Ако някой аргумент не е числов, NORMINV връща #VALUE! стойност на грешката.

  • Ако вероятност <= 0 или вероятност >= 1, NORMINV връща #NUM! стойност на грешката.

  • Ако standard_dev ≤ 0, NORMINV връща #NUM! стойност на грешката.

  • Ако средно = 0 и стандартно_откл = 1, NORMINV използва стандартното нормално разпределение (вж. NORMSINV).

При зададена стойност за вероятност NORMINV търси такава стойност за x, че NORMDIST(x;средно;стандартно_откл; TRUE) = вероятност. Следователно точността на NORMINV зависи от точността на NORMINV. NORMINV използва итеративен метод за търсене. Ако търсенето не е сходимо след 100 итерации, функцията връща стойността за грешка #N/A.

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Данни

Описание

0,908789

Вероятност, съответстваща на нормалното разпределение

40

Аритметично средно на разпределението

1,5

Стандартно отклонение на разпределението

Формула

Описание

Резултат

=NORMINV(A2;A3;A4)

Обратното на нормалното кумулативното разпределение при горните условия

42,000002

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

×