Връща обратното на нормалното кумулативно разпределение за зададена средна стойност и стандартно отклонение.

Забележка:  Тази функция е заместена с една или няколко нови функции, които могат да предоставят подобрена точност и чиито имена по-добре отразяват употребата им. Макар че тази функция все още е достъпна за обратна съвместимост, трябва да обмислите използването на новите функции от сега нататък, защото тази функция може да не е достъпна в бъдещи версии на Excel.

За повече информация относно новата функция вж. NORM.INV функция.

Синтаксис

NORMINV(вероятност;средно;стандартно_откл)

Синтаксисът на функцията NORMINV има следните аргументи:

  • "вероятност"  Задължително. Вероятност, съответстваща на нормалното разпределение.

  • "средно"  Задължително. Аритметичната средна стойност на разпределението.

  • "стандартно_откл"  Задължително. Стандартното отклонение на разпределението.

Забележки

  • Ако някой аргумент не е числов, NORMINV връща #VALUE! стойност на грешката.

  • Ако вероятност <= 0 или вероятност >= 1, NORMINV връща #NUM! стойност на грешката.

  • Ако standard_dev ≤ 0, NORMINV връща #NUM! стойност на грешката.

  • Ако средно = 0 и стандартно_откл = 1, NORMINV използва стандартното нормално разпределение (вж. NORMSINV).

При зададена стойност за вероятност NORMINV търси такава стойност за x, че NORMDIST(x;средно;стандартно_откл; TRUE) = вероятност. Следователно точността на NORMINV зависи от точността на NORMINV. NORMINV използва итеративен метод за търсене. Ако търсенето не е сходимо след 100 итерации, функцията връща стойността за грешка #N/A.

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Данни

Описание

0,908789

Вероятност, съответстваща на нормалното разпределение

40

Аритметично средно на разпределението

1,5

Стандартно отклонение на разпределението

Формула

Описание

Резултат

=NORMINV(A2;A3;A4)

Обратното на нормалното кумулативното разпределение при горните условия

42,000002

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към Microsoft приобщени

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на превода?

Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Имате ли допълнителна обратна връзка? (по избор)

Благодарим ви за обратната връзка!

×