OCT2BIN функция

В тази статия е описан синтаксисът и употребата на OCT2BIN  функция в Microsoft Excel.

Описание

Преобразува осмично число в двоично.

Синтаксис

OCT2BIN(число; [позиции])

Синтаксисът на функцията OCT2BIN има следните аргументи:

  • "число"    Задължително. Осмичното число, което искате да преобразувате. Числото не може да съдържа повече от 10 знака. Старшият бит на числото е бит за знак. Останалите 29 бита са битове за стойността. Отрицателните числа се представят с помощта на метода на записване с допълнение до две.

  • "позиции"    Незадължително. Броят на знаците, които трябва да се използват. Ако позиции е пропуснато, OCT2BIN използва минималния брой знаци, които са необходими. Позиции е полезно за допълване на върнатата стойност с водещи нули.

Забележки

  • Ако число е отрицателно, OCT2BIN игнорира позиции и връща 10-значно двоично число.

  • Ако число е отрицателно, то не може да бъде по-малко от 7777777000, а ако е положително, не може да бъде по-голямо от 777.

  • Ако "число" не е валидно осмично число, OCT2BIN връща #NUM! стойност на грешката.

  • Ако OCT2BIN изисква повече от позиции знака, се връща #NUM! стойност на грешката.

  • Ако "позиции" не е цяло число, дробната му част се отрязва.

  • Ако позиции не е числова стойност, OCT2BIN връща #VALUE! стойност на грешката.

  • Ако places е отрицателно, OCT2BIN връща #NUM! #VALUE!.

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Формула

Описание

Резултат

=OCT2BIN(3; 3)

Преобразува осмичното число 3 в двоично с 3 знака

011

=OCT2BIN(7777777000)

Преобразува осмичното число 7777777000 в двоично

1000000000

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

×