Преминаване към основното съдържание
Support
Влизане с Microsoft
Влезте или създайте акаунт.
Здравейте,
Изберете друг акаунт.
Имате няколко акаунта
Изберете акаунта, с който искате да влезете.

В тази статия е описан синтаксисът и употребата на функцията ODDFYIELD в Microsoft Excel.

Описание

Връща дохода за ценна книга, която има нерегулярен (кратък или дълъг) първи период.

Синтаксис

ODDFYIELD(разчет; погасяване; издание; първи_купон; ставка; цена; изкупуване; честота; [база])

Важно: Датите трябва да бъдат въведени с помощта на функцията DATE или като резултати на други формули или функции. Например използвайте DATE(2008;5;23) за 23-ия ден на май 2008 г. Проблеми може да възникнат, ако датите са въведени като текст.

Синтаксисът на функцията ODDFYIELD има следните аргументи:

 • Разчет    Задължително. Датата на сделката с ценната книга. Датата на сделката е датата след датата на издаване, когато книгата е продадена на купувача.

 • Погасяване    Задължително. Датата на падежа на ценната книга. Датата на падежа е датата, когато срокът на книгата изтича.

 • Издание    Задължително. Датата на издаването на ценната книга.

 • Първи_купон    Задължително. Датата на първия купон на ценната книга.

 • Ставка    Задължително. Лихвеният процент на ценната книга.

 • "цена"    Задължително. Цената на ценната книга.

 • Изкупуване    Задължително. Погасителната стойност на книгата за $100 номинална стойност.

 • Честота    Задължително. Броят на купонните плащания за година. За годишни плащания честота = 1; за шестмесечни честота = 2; за тримесечни честота = 4.

 • База    Незадължително. Типът на годишната база, която се използва.

База

Брой на дните

0 или пропуснато

US (NASD) 30/360

1

Действителен/действителен

2

Действителен/360

3

Действителен/365

4

Европейска 30/360

Забележки

 • Microsoft Excel съхранява датите като поредни числа, така че те могат да се използват в изчисления. По подразбиране 1 януари 1900 е с поредно число 1, а 1 януари 2008 е с поредно число 39448, понеже той е 39 448 дни след 1 януари 1900.

 • Датата на сделката е датата, когато един купувач закупи купон, например облигация. Датата на падежа е датата, когато купонът изтича. Нека например една 30-годишна облигация да е издадена на 1 януари 2008 г. и закупена от купувач шест месеца по-късно. Датата на издаване ще бъде 1 януари 2008 г., датата на сделката – 1 юли 2008 г, а датата на падежа – 1 януари 2038 г., 30 години след 1 януари 2008 г., датата на издаване.

 • Разчет, погасяване, издание, първи_купон и база се закръгляват надолу до цели числа.

 • Ако разчетът, падежът, издаването или first_coupon не е валидна дата, ODDFYIELD връща #VALUE! стойността на грешка.

 • Ако ставка < 0 или ако ≤ 0, ODDFYIELD връща #NUM! стойността на грешка.

 • Ако база < 0 или база > 4, ODDFYIELD връща #NUM! стойността на грешка.

 • Трябва да бъде изпълнено следното условие за дата; В противен случай ODDFYIELD връща #NUM! стойност на грешката:

  погасяване > първи_купон > разчет > издание

 • Excel използва итееративен метод за изчисляване на ODDFYIELD. Тази функция използва метода Нютон, базиран на формулата, използвана за функцията ODDFPRICE. Доходността се променя на 100 итерации, докато приблизината цена с дадената доходност не бъде близка до цената. Вижте ODDFPRICE за формулата, която ODDFYIELD използва.

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Данни

Описание на аргумента

11 ноември 2008 г.

Дата на разчета

1 март 2021 г.

Дата на погасяване

15 октомври 2008 г.

Дата на издаване

1 март 2009 г.

Дата на първия купон

5,75%

Процент на купона

84,50

Цена

100

Погасителна стойност

2

Честотата е полугодишна

0

30/360 база

Формула

Описание

Резултат

=ODDFYIELD(A2; A3; A4; A5; A6; A7; A8; A9; A10)

Доходността на ценна книга, която има нечетен (кратък или дълъг) първи период, за облигация с използване на условията в клетки A2:A10 като аргументи на функцията. Резултатът е (0,0772 или 7,72%).

7,72%

Нуждаете ли се от още помощ?

Искате ли още опции?

Разгледайте ползите от абонамента, прегледайте курсовете за обучение, научете как да защитите устройството си и още.

Общностите ви помагат да задавате и отговаряте на въпроси, да давате обратна връзка и да получавате информация от експерти с богати знания.

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?
Като натиснете „Подаване“, вашата обратна връзка ще се използва за подобряване на продуктите и услугите на Microsoft. Вашият ИТ администратор ще може да събира тези данни. Декларация за поверителност.

Благодарим ви за обратната връзка!

×