ODDFYIELD функция

В тази статия е описан синтаксисът и употребата на функцията ODDFYIELD в Microsoft Excel.

Описание

Връща дохода за ценна книга, която има нерегулярен (кратък или дълъг) първи период.

Синтаксис

ODDFYIELD(разчет; погасяване; издание; първи_купон; ставка; цена; изкупуване; честота; [база])

Важно: Датите трябва да бъдат въведени с помощта на функцията DATE или като резултати на други формули или функции. Например използвайте DATE(2008;5;23) за 23-ия ден на май 2008 г. Проблеми може да възникнат, ако датите са въведени като текст.

Синтаксисът на функцията ODDFYIELD има следните аргументи:

 • Разчет    Задължително. Датата на сделката с ценната книга. Датата на сделката е датата след датата на издаване, когато книгата е продадена на купувача.

 • Погасяване    Задължително. Датата на падежа на ценната книга. Датата на падежа е датата, когато срокът на книгата изтича.

 • Издание    Задължително. Датата на издаването на ценната книга.

 • Първи_купон    Задължително. Датата на първия купон на ценната книга.

 • Ставка    Задължително. Лихвеният процент на ценната книга.

 • "цена"    Задължително. Цената на ценната книга.

 • Изкупуване    Задължително. Погасителната стойност на книгата за $100 номинална стойност.

 • Честота    Задължително. Броят на купонните плащания за година. За годишни плащания честота = 1; за шестмесечни честота = 2; за тримесечни честота = 4.

 • База    Незадължително. Типът на годишната база, която се използва.

База

Брой на дните

0 или пропуснато

US (NASD) 30/360

1

Действителен/действителен

2

Действителен/360

3

Действителен/365

4

Европейска 30/360

Забележки

 • Microsoft Excel съхранява датите като поредни числа, така че те могат да се използват в изчисления. По подразбиране 1 януари 1900 е с поредно число 1, а 1 януари 2008 е с поредно число 39448, понеже той е 39 448 дни след 1 януари 1900.

 • Датата на сделката е датата, когато един купувач закупи купон, например облигация. Датата на падежа е датата, когато купонът изтича. Нека например една 30-годишна облигация да е издадена на 1 януари 2008 г. и закупена от купувач шест месеца по-късно. Датата на издаване ще бъде 1 януари 2008 г., датата на сделката – 1 юли 2008 г, а датата на падежа – 1 януари 2038 г., 30 години след 1 януари 2008 г., датата на издаване.

 • Разчет, погасяване, издание, първи_купон и база се закръгляват надолу до цели числа.

 • Ако разчет, погасяване, издание или първи_купон не е валидна дата, ODDFYIELD връща стойността за грешка #VALUE!.

 • Ако ставка < 0 или ако pr ≤ 0, ODDFYIELD връща стойността за грешка #NUM!.

 • Ако база < 0 или база > 4, ODDFYIELD връща стойността за грешка #NUM!.

 • Трябва да бъде изпълнено следното условие за датите; в противен случай, ODDFYIELD връща стойността за грешка #NUM!:

  погасяване > първи_купон > разчет > издание

 • Excel използва итеративен метод за изчисляване на ODDFYIELD. Тази функция използва метода на Нютон на базата на формулата, използвана за функцията ODDFPRICE. Доходът се променя през 100 итерации, докато оценката на цената при дадения доход се приближи до цената. За използваната формула вж. ODDFPRICE.

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Данни

Описание на аргумента

11 ноември 2008 г.

Дата на разчета

1 март 2021 г.

Дата на погасяване

15 октомври 2008 г.

Дата на издаване

1 март 2009 г.

Дата на първия купон

5,75%

Процент на купона

84,50

Цена

100

Погасителна стойност

2

Честотата е полугодишна

0

30/360 база

Формула

Описание

Резултат

=ODDFYIELD(A2; A3; A4; A5; A6; A7; A8; A9; A10)

Доходността на ценна книга, която има нечетен (кратък или дълъг) първи период, за облигация с използване на условията в клетки A2:A10 като аргументи на функцията. Резултатът е (0,0772 или 7,72%).

7,72%

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×