PERCENTILE функция

Връща k-я процентил на стойности в диапазон. Можете да използвате тази функция, за да определите праг на приемане. Можете например да решите да изпитвате кандидатите, чиито резултати са над 90-я процентил.

Важно: 

  • Тази функция е заместена с една или няколко нови функции, които могат да предоставят подобрена точност и чиито имена по-добре отразяват употребата им. Макар че тази функция все още е достъпна за обратна съвместимост, трябва да обмислите използването на новите функции от сега нататък, защото тази функция може да не е достъпна в бъдещи версии на Excel. 

  • За повече информация относно новите функции вж. PERCENTILE.EXC функция и PERCENTILE.INC функция.

Синтаксис

PERCENTILE(масив;k)

Синтаксисът на функцията PERCENTILE има следните аргументи:

  • масив  Задължително. Масивът или диапазонът от данни, който съдържа разпределението на стойностите.

  • k  Задължително. Стойността на процентила в диапазона 0..1, включително.

Забележки

  • Ако k не е числова, PERCENTILE връща #VALUE! стойност на грешката.

  • Ако k е < 0 или ако k > 1, PERCENTILE връща #NUM! стойност на грешката.

  • Ако k не е кратно на 1/(n – 1), PERCENTILE извършва интерполация, за да определи стойността на k-я процентил.

Пример

В този пример ще намерим 30-ия процентил на списъка в клетки E2:E5.

Excel PERCENTILE функция, за да върне 30-ия процентил на даден диапазон с =PERCENTILE(E2:E5;0,3).

Имате нужда от още помощ?

Винаги можете да попитате експерт в техническата общност на excel или да получите поддръжка в Общността за отговори от.

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

×