PERCENTILE.INC функция

Връща k-тия процентил на стойностите в диапазон, където k е в диапазона 0..1, включително.

Можете да използвате тази функция, за да определите праг на приемане. Можете например да решите да изпитвате кандидатите, чиито резултати са над 90-я процентил.

Синтаксис

PERCENTILE.INC(масив;к)

Синтаксисът на функцията PERCENTILE.INC има следните аргументи:

  • "масив"     Задължително. Масивът или диапазонът от данни, който съдържа разпределението на стойностите.

  • "k"     Задължително. Стойността на процентила в диапазона 0..1, включително.

Забележки

  • Ако масивът е празен, PERCENTILE. INC връща #NUM! стойност на грешката.

  • Ако k не е числова, PERCENTILE. INC връща #VALUE! стойност на грешката.

  • Ако k е < 0 или ако k > 1, PERCENTILE. INC връща #NUM! стойност на грешката.

  • Ако k не е кратно на 1/(n – 1), PERCENTILE.INC извършва интерполация, за да определи стойността на k-я процентил.

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Данни

1

3

2

4

Формула

Описание

Резултат

=PERCENTILE.INC(A2:A5;0,3)

30-ти процентил от списъка в диапазона A2:A5.

1,9

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

×