В тази статия е описан синтаксисът и употребата на функцията PERMUT в Microsoft Excel.

Описание

Връща броя на пермутациите за даден брой обекти, които могат да бъдат избрани измежду число обекта. Пермутация е всяко множество или подмножество от обекти или събития, в което вътрешното подреждане е от значение. Пермутациите се различават от комбинациите, за които вътрешното подреждане не е от значение. Използвайте тази функция за вероятностни изчисления от лотариен тип.

Синтаксис

PERMUT(число; число_избрано)

Синтаксисът на функцията PERMUT има следните аргументи:

  • "число"    Задължително. Цяло число, което задава броя на обектите.

  • "число_избрано"    Задължително. Цяло число, което задава броя на обектите във всяка пермутация.

Забележки

  • И двата аргумента се закръгляват надолу до цели числа.

  • Ако число или number_chosen е нечисломерно, PERMUT връща #VALUE! стойност на грешката.

  • Ако число ≤ 0 или number_chosen < 0, PERMUT връща #NUM! стойност на грешката.

  • Ако число < number_chosen, PERMUT връща #NUM! стойност на грешката.

  • Формулата за броя на пермутациите е

    Уравнение

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Данни

Описание

100

Брой на обектите

3

Брой на обектите във всяка пермутация

Формула

Описание

Резултат

=PERMUT(A2;A3)

Възможните пермутации за аргументите, зададени в A2:A3.

970200

=PERMUT(3;2)

Възможните пермутации за група от 3 обекта, откъдето се избират 2.

6

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към Microsoft приобщени

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на превода?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×