PMT – една от финансовите функции, изчислява вноската по заем на базата на постоянна вноска и постоянна лихва.

Инструктор за формули на Excel

Използвайте инструктора за формули на Excel, за да пресметнете месечно плащане по заем. В същото време ще научите как да използвате функцията PMT във формула.

Синтаксис

PMT (ставка; периоди; настояща_стойност; [бъдеща_стойност]; [тип])

Забележка: За по-пълно описание на аргументите в PMT вж. функцията PV.

Синтаксисът на функцията PMT има следните аргументи:

  • ставка    Задължително. Лихвеният процент за заема.

  • периоди    Задължително. Общият брой на вноските за заема.

  • настояща_стойност    Задължително. Настоящата стойност или общата сума, която последователност от бъдещи вноски струва сега; нарича се още главница.

  • Fv    Незадължително. Бъдещата стойност или касова наличност, която искате да постигнете след последното плащане. Ако fv е пропуснато, приема се за 0 (нула), т.е. бъдещата стойност на заем е 0.

  • "тип"    Незадължително. Числото 0 (нула) или 1 и показва кога са дължими плащанията.

Задайте тип равно на

Ако плащанията са дължими

0 или пропуснато

В края на периода

1

В началото на периода

Забележки

  • Вноската, върната от PMT, включва главница и лихва, но без данъците, обратните плащания или таксите, свързани понякога със заемите.

  • Уверете се, че използвате едни и същи единици за ставка и периоди. Ако правите месечни вноски по четиригодишен заем при годишна лихва от 12 процента, използвайте 12%/12 за ставка и 4*12 за периоди. Ако правите годишни вноски по същия заем, използвайте 12% за ставка и 4 за периоди.

Съвет    За да намерите общата сума, платена през времетраенето на заема, умножете върнатата от PMT стойност с периоди.

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Данни

Описание

8%

Годишна лихвена ставка

10

Брой на месечните плащания

10 000 лв.

Размер на заема

Формула

Описание

Резултат

=PMT(A2/12;A3;A4)

Месечно плащане за заем с условията, зададени като аргументи в A2:A4.

(1037,03 лв.)

=PMT(A2/12;A3;A4;1)

Месечно плащане за заем с условия, зададени като аргументи в A2:A4, с изключение на това, че плащанията са дължими в началото на периода.

(1030,16 лв.)

Данни

Описание

6%

Годишна лихвена ставка

18

Брой на месечните плащания

50 000 лв.

Размер на заема

Формула

Описание

Резултат на живо

PMT(A9/12;A10*12; 0;A11)

Сума, която трябва да спестявате всеки месец, за да имате 50 000 лв. в края на осемнайсетте години

(129,08 лв.)

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към Microsoft приобщени

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на превода?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×