Връща разпределението на Поасон. Едно често приложение на разпределението на Поасон е прогнозирането на броя на определени събития за определено време, например броя на колите, влизащи в една магистрала за в 1 минута.

Синтаксис

POISSON.DIST(x;средно;кумулативна)

Синтаксисът на функцията POISSON.DIST има следните аргументи:

 • "x"     Задължително. Броят на елементите.

 • "средно"  Задължително. Очакваната числена стойност.

 • "кумулативна"     Задължително. Логическа стойност, която определя вида на вероятностната функция. Ако кумулативна е TRUE, POISSON.DIST връща кумулативната поасонова вероятност броят на възникналите случайни събития да бъде между нула и x включително; ако е FALSE, връща поасоновата вероятностна функция броят на събитията да бъде точно x.

Забележки

 • Ако x не е цяло число, дробната му част се отрязва.

 • Ако x или средно е нечисломерно, POISSON. DIST връща #VALUE! стойност на грешката.

 • Ако x < 0, POISSON. DIST връща #NUM! стойност на грешката.

 • Ако средната стойност < 0, POISSON. DIST връща #NUM! стойност на грешката.

 • POISSON.DIST се изчислява по следния начин.

  При кумулативна = FALSE:

  Уравнение

  При кумулативна = TRUE:

  Уравнение

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Данни

Описание

2

Брой събития

5

Очаквана средна стойност

Формула

Описание

Резултат

=POISSON.DIST(A2;A3;TRUE)

Кумулативна поасонова вероятност с аргументите, зададени в A2 и A3.

0,124652

=POISSON.DIST(A2;A3;FALSE)

Кумулативна поасонова функция на плътността на вероятностите с аргументите, зададени в A2 и A3.

0,084224

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към Microsoft приобщени

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на превода?

Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Имате ли допълнителна обратна връзка? (по избор)

Благодарим ви за обратната връзка!

×