Връща квартила на набор данни. Квартилите се използват често в данните за продажби и проучвания, за да се разделят обектите в групи. Можете например да използва QUARTILE, за да намерите горните 25 процента от доходите в едно изследвано множество.

Важно: Тази функция е заместена с една или няколко нови функции, които могат да предоставят подобрена точност и чиито имена по-добре отразяват употребата им. Макар че тази функция все още е достъпна за обратна съвместимост, трябва да обмислите използването на новите функции от сега нататък, защото тази функция може да не е достъпна в бъдещи версии на Excel.

За повече информация относно новите функции вж. QUARTILE.EXC функция и QUARTILE.INC функция.

Синтаксис

QUARTILE(масив;квартил)

Синтаксисът на функцията QUARTILE има следните аргументи:

  • "масив"     Задължително. Масивът или диапазонът от клетки с числови стойности, за които искате да намерите стойността на квартила.

  • "квартил"     Задължително. Указва коя стойност да се върне.

Ако кварт е равно на

QUARTILE връща

0

Минималната стойност

1

Първия квартил (25-я процентил)

2

Стойността на медианата (50-я процентил)

3

Третия квартил (75-я процентил)

4

Максималната стойност


Забележки

  • Ако масивът е празен, QUARTILE връща #NUM! стойност на грешката.

  • Ако "квартил" не е цяло число, дробната му част се отрязва.

  • Ако кварт < 0 или > 4, QUARTILE връща #NUM! стойност на грешката.

  • MIN, MEDIAN и MAX връщат същите стойности като QUARTILE при "квартил", равно съответно на 0 (нула), 2 и 4.

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Данни

1

2

4

7

8

9

10

12

Формула

Описание (Резултат)

Резултат

=QUARTILE(A2:A9;1)

Първият квартил (25-ия процентил) за горните данни (3,5)

3,5

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към Microsoft приобщени

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на превода?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×