Връща квартила на набора от данни, базиран на процентилни стойности от 0..1, без крайните точки.

Синтаксис

QUARTILE.EXC(масив; квартил)

Синтаксисът на функцията QUARTILE.EXC има следните аргументи:

  • "масив"     Задължително. Масивът или диапазонът от клетки с числови стойности, за които искате да намерите стойността на квартила.

  • "квартил"     Задължително. Указва коя стойност да се върне.

Забележки

  • Ако масив е празен, КВАРТИЛ. Ако връща #NUM! стойност на грешката.

  • Ако "квартил" не е цяло число, дробната му част се отрязва.

  • Ако литър ≤ 0 или литър ≥ 4, КВАРТИЛ. Ако връща #NUM! стойност на грешката.

  • MIN, MEDIAN и MAX връщат същите стойности като QUARTILE.EXC при "квартил", равно съответно на 0 (нула), 2 и 4.

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Данни

6

7

15

36

39

40

41

42

43

47

49

Формула

Описание

Резултат

=QUARTILE.EXC(A2:A12;1)

Намира позицията на първия квартил (15).

15

=QUARTILE.EXC(A2:A12;3)

Намира позицията на третия квартил (43).

43

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединяване към Microsoft Office участници в Insider

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×