QUARTILE.INC функция

Връща квартила на набора от данни, базиран на процентилни стойности от 0..1, включително.

Квартилите се използват често в данните за продажби и проучвания, за да се разделят обектите в групи. Можете например да използвате QUARTILE.INC, за да намерите горните 25 процента на приходите в генерална съвкупност.

Синтаксис

QUARTILE.INC(масив;кварт)

Синтаксисът на функцията QUARTILE.INC има следните аргументи:

  • "масив"     Задължително. Масивът или диапазонът от клетки с числови стойности, за които искате да намерите стойността на квартила.

  • "квартил"     Задължително. Указва коя стойност да се върне.

Параметри

Ако кварт е равно на

QUARTILE.INC връща

0

Минималната стойност

1

Първия квартил (25-я процентил)

2

Стойността на медианата (50-я процентил)

3

Третия квартил (75-я процентил)

4

Максималната стойност

Забележки

  • Ако масивът е празен, QUARTILE. INC връща #NUM! стойност на грешката.

  • Ако "квартил" не е цяло число, дробната му част се отрязва.

  • Ако кварт < 0 или квартил > 4, QUARTILE. INC връща #NUM! стойност на грешката.

  • MIN, MEDIAN и MAX връщат същите стойности като QUARTILE.INC при "квартил", равно съответно на 0 (нула), 2 и 4.

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Данни

1

2

4

7

8

9

10

12

Формула

Описание (Резултат)

Резултат

=QUARTILE.INC(A2:A9;1)

Първият квартил (25-ия процентил) за горните данни (3,5)

3,5

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

×