Връща квартила на набора от данни, базиран на процентилни стойности от 0..1, включително.

Квартилите се използват често в данните за продажби и проучвания, за да се разделят обектите в групи. Можете например да използвате QUARTILE.INC, за да намерите горните 25 процента на приходите в генерална съвкупност.

Синтаксис

QUARTILE.INC(масив;кварт)

Синтаксисът на функцията QUARTILE.INC има следните аргументи:

  • "масив"     Задължително. Масивът или диапазонът от клетки с числови стойности, за които искате да намерите стойността на квартила.

  • "квартил"     Задължително. Указва коя стойност да се върне.

Параметри

Ако кварт е равно на

QUARTILE.INC връща

0

Минималната стойност

1

Първия квартил (25-я процентил)

2

Стойността на медианата (50-я процентил)

3

Третия квартил (75-я процентил)

4

Максималната стойност

Забележки

  • Ако масивът е празен, QUARTILE. INC връща #NUM! стойност на грешката.

  • Ако "квартил" не е цяло число, дробната му част се отрязва.

  • Ако кварт < 0 или квартил > 4, QUARTILE. INC връща #NUM! стойност на грешката.

  • MIN, MEDIAN и MAX връщат същите стойности като QUARTILE.INC при "квартил", равно съответно на 0 (нула), 2 и 4.

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Данни

1

2

4

7

8

9

10

12

Формула

Описание (Резултат)

Резултат

=QUARTILE.INC(A2:A9;1)

Първият квартил (25-ия процентил) за горните данни (3,5)

3,5

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към Microsoft приобщени

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на превода?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×