RANDBETWEEN функция

В тази статия е описан синтаксисът и употребата на функцията RANDBETWEEN в Microsoft Excel.

Описание

Връща случайно число между числата, които зададете. При всяко изчисление на работния лист се връща ново случайно цяло число.

Синтаксис

RANDBETWEEN(долно; горно)

Синтаксисът на функцията RANDBETWEEN има следните аргументи:

  • "долно"    Задължително. Най-малкото цяло число, което RANDBETWEEN може да върне.

  • "горно"    Задължително. Най-голямото цяло число, което RANDBETWEEN може да върне.

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Формула

Описание

Резултат

=RANDBETWEEN(1;100)

Случайно число между 1 и 100 (променя се)

променя се

=RANDBETWEEN(-1;1)

Случайно число между -1 и 1 (променя се)

променя се

Забележка: Когато даден работен лист се преизчисли чрез въвеждане на формула или данни в различна клетка или чрез ръчно преизчисляване (натискане на F9), се генерира ново случайно число за всяка формула, която използва функцията RANDBETWEEN.

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

×