Преминаване към основното съдържание
Support
Влизане с Microsoft
Влезте или създайте акаунт.
Здравейте,
Изберете друг акаунт.
Имате няколко акаунта
Изберете акаунта, с който искате да влезете.

В тази статия е описан синтаксисът и употребата на функцията RANK в Microsoft Excel.

Описание

Връща ранга на число в списък с числа. Рангът на едно число е големината му спрямо другите стойности в списъка. (Ако сортирате списъка, рангът на числото ще бъде неговото място в списъка.)

Важно: Тази функция е заместена с една или няколко нови функции, които могат да предоставят подобрена точност и чиито имена по-добре отразяват употребата им. Макар че тази функция все още е достъпна за обратна съвместимост, трябва да обмислите използването на новите функции от сега нататък, защото тази функция може да не е достъпна в бъдещи версии на Excel.

За повече информация относно новите функции вж. RANK.AVG функция и Функция RANK.EQ функция.

Синтаксис

RANK(число;препр;[ред])

Синтаксисът на функцията RANK има следните аргументи:

 • "число"  Задължително. Числото, чийто ранг искате да намерите.

 • "препр"  Задължително. Масив от числа или препратка към списък с числа. Нечисловите стойности в препр се игнорират.

 • "ред"  Незадължително. Число, задаващо как да се класира число.

  Ако ред е 0 (нула) или пропуснато, Microsoft Excel класира число според мястото, което би заел в препр, ако препр е сортиран в низходящ ред.

  Ако ред има стойност, различна от нула, Microsoft Excel класира число според мястото, което би заел в препр, ако препр е сортиран във възходящ ред.

Забележки

 • RANK дава на повтарящите се числа един и същ ранг. Наличието на дублиращи се числа обаче засяга ранговете на следващите числа. Например в списък с цели числа, сортирани във възходящ ред, ако числото 10 се появява двукратно и има ранг 5, тогава 11 ще има ранг 7 (никое число няма да има ранг 6).

 • За някои цели може да е удобно да се използва дефиниция на ранг, която отчита връзките. В предишния пример числото 10 може да има коригиран ранг 5,5. Това може да се направи чрез добавяне на показания по-долу коригиращ член към стойността, върната от RANK. Този коригиращ член е подходящ и когато рангът е изчислен в низходящ ред (ред= 0 или пропуснат), и във възходящ ред (ред = ненулева стойност).

  Коригиращ член за свързани рангове = [COUNT(препр) + 1 – RANK(число; препр; 0) – RANK(число; препр; 1)]/2.

  В следващия пример RANK(A2,A1:A5,1) е равно на 3. Коригиращият член е (5 + 1 – 2 – 3)/2 = 0,5 и коригираният ранг, който отчита връзките, е 3 + 0,5 = 3,5. Ако числото се среща само веднъж в препр, коригиращият член ще бъде 0, тъй като RANK няма да е нужно да се коригира за връзки.

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Данни

7

3,5

3,5

1

2

Формула

Описание (резултат)

Резултат

=RANK(A3;A2:A6;1)

Ранг на 3,5 в горния списък (3)

3

=RANK(A2;A2:A6;1)

Ранг на 7 в горния списък (5)

5

Нуждаете ли се от още помощ?

Искате ли още опции?

Разгледайте ползите от абонамента, прегледайте курсовете за обучение, научете как да защитите устройството си и още.

Общностите ви помагат да задавате и отговаряте на въпроси, да давате обратна връзка и да получавате информация от експерти с богати знания.

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?
Като натиснете „Подаване“, вашата обратна връзка ще се използва за подобряване на продуктите и услугите на Microsoft. Вашият ИТ администратор ще може да събира тези данни. Декларация за поверителност.

Благодарим ви за обратната връзка!

×