Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

В тази статия е описан синтаксисът и употребата на функцията RECEIVED в Microsoft Excel.

Описание

Връща сумата, получена при падежа за напълно инвестирана ценна книга.

Синтаксис

RECEIVED(разчет; погасяване; инвестиция; дисконт; [база])

Важно: Датите трябва да бъдат въведени с помощта на функцията DATE или като резултати на други формули или функции. Например използвайте DATE(2008;5;23) за 23-ия ден на май 2008 г. Проблеми може да възникнат, ако датите са въведени като текст.

Синтаксисът на функцията RECEIVED има следните аргументи:

 • Разчет    Задължително. Датата на сделката с ценната книга. Датата на сделката е датата след датата на издаване, когато книгата е продадена на купувача.

 • Погасяване    Задължително. Датата на падежа на ценната книга. Датата на падежа е датата, когато срокът на книгата изтича.

 • Инвестиция    Задължително. Сумата, инвестирана в ценната книга.

 • Дисконт    Задължително. Дисконтовата ставка на ценната книга.

 • База    Незадължително. Типът на годишната база, която се използва.

База

Брой на дните

0 или пропуснато

US (NASD) 30/360

1

Действителен/действителен

2

Действителен/360

3

Действителен/365

4

Европейска 30/360

Забележки

 • Microsoft Excel съхранява датите като поредни числа, така че те могат да се използват в изчисления. По подразбиране 1 януари 1900 е с поредно число 1, а 1 януари 2008 е с поредно число 39448, понеже той е 39 448 дни след 1 януари 1900.

 • Датата на сделката е датата, когато един купувач закупи купон, например облигация. Датата на падежа е датата, когато купонът изтича. Нека например една 30-годишна облигация да е издадена на 1 януари 2008 г. и закупена от купувач шест месеца по-късно. Датата на издаване ще бъде 1 януари 2008 г., датата на сделката – 1 юли 2008 г, а датата на падежа – 1 януари 2038 г., 30 години след 1 януари 2008 г., датата на издаване.

 • Разчет, погасяване и база се закръгляват надолу до цели числа.

 • Ако разчет или погасяване не е валидна дата, RECEIVED връща #VALUE! стойността на грешка.

 • Ако инвестиция ≤ 0 или ако отстъпка ≤ 0, RECEIVED връща #NUM! стойността на грешка.

 • Ако база < 0 или база > 4, RECEIVED връща #NUM! стойността на грешка.

 • Ако разчет ≥ погасяване, RECEIVED връща #NUM! стойността на грешка.

 • RECEIVED се изчислява по следния начин:

  Уравнение

  където:

  • B = брой на дните в година в зависимост от годишната база.

  • DIM = брой на дните от издаването до падежа.

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Данни

Описание

15.02.08

Дата на разчета (издаването)

15.05.08

Дата на погасяване

1 000 000,00 лв.

Инвестиция

5,75%

Процентна дисконтова ставка

2

Действителна/360 база

Формула

Описание

Резултат

=RECEIVED(A2;A3;A4;A5;A6)

Общата сума, която ще бъде получена при погасяването за облигация при условията в A2:A6.

1 014 584,65 лв.

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединяване към Microsoft Office участници в Insider

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×