В тази статия е описан синтаксисът и употребата на функцията RECEIVED в Microsoft Excel.

Описание

Връща сумата, получена при падежа за напълно инвестирана ценна книга.

Синтаксис

RECEIVED(разчет; погасяване; инвестиция; дисконт; [база])

Важно: Датите трябва да бъдат въведени с помощта на функцията DATE или като резултати на други формули или функции. Например използвайте DATE(2008;5;23) за 23-ия ден на май 2008 г. Проблеми може да възникнат, ако датите са въведени като текст.

Синтаксисът на функцията RECEIVED има следните аргументи:

 • Разчет    Задължително. Датата на сделката с ценната книга. Датата на сделката е датата след датата на издаване, когато книгата е продадена на купувача.

 • Погасяване    Задължително. Датата на падежа на ценната книга. Датата на падежа е датата, когато срокът на книгата изтича.

 • Инвестиция    Задължително. Сумата, инвестирана в ценната книга.

 • Дисконт    Задължително. Дисконтовата ставка на ценната книга.

 • База    Незадължително. Типът на годишната база, която се използва.

База

Брой на дните

0 или пропуснато

US (NASD) 30/360

1

Действителен/действителен

2

Действителен/360

3

Действителен/365

4

Европейска 30/360

Забележки

 • Microsoft Excel съхранява датите като поредни числа, така че те могат да се използват в изчисления. По подразбиране 1 януари 1900 е с поредно число 1, а 1 януари 2008 е с поредно число 39448, понеже той е 39 448 дни след 1 януари 1900.

 • Датата на сделката е датата, когато един купувач закупи купон, например облигация. Датата на падежа е датата, когато купонът изтича. Нека например една 30-годишна облигация да е издадена на 1 януари 2008 г. и закупена от купувач шест месеца по-късно. Датата на издаване ще бъде 1 януари 2008 г., датата на сделката – 1 юли 2008 г, а датата на падежа – 1 януари 2038 г., 30 години след 1 януари 2008 г., датата на издаване.

 • Разчет, погасяване и база се закръгляват надолу до цели числа.

 • Ако разчетът или падежът не е валидна дата, RECEIVED връща #VALUE! стойност на грешката.

 • Ако инвестиция ≤ 0 или ако ≤ 0, RECEIVED връща #NUM! стойност на грешката.

 • Ако база < 0 или база > 4, RECEIVED връща #NUM! стойност на грешката.

 • Ако разчетът ≥ по-зрялост, RECEIVED връща #NUM! стойност на грешката.

 • RECEIVED се изчислява по следния начин:

  Уравнение

  където:

  • B = брой на дните в година в зависимост от годишната база.

  • DIM = брой на дните от издаването до падежа.

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Данни

Описание

15.02.08

Дата на разчета (издаването)

15.05.08

Дата на погасяване

1 000 000,00 лв.

Инвестиция

5,75%

Процентна дисконтова ставка

2

Действителна/360 база

Формула

Описание

Резултат

=RECEIVED(A2;A3;A4;A5;A6)

Общата сума, която ще бъде получена при погасяването за облигация при условията в A2:A6.

1 014 584,65 лв.

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към Microsoft приобщени

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на превода?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×