В тази статия е описан синтаксисът и употребата на REPLACE и REPLACEB  функция в Microsoft Excel.

Описание

REPLACE замества част от текстов низ, на базата на броя знаци, които зададете, с различен текстов низ.

REPLACEB замества част от текстов низ, на базата на броя байтове, които зададете, с различен текстов низ.

Важно: 

  • Тези функции може да не са налични на всички езици

  • REPLACE е предназначена за употреба с езици, които използват набора знаци от по един байт (SBCS), докато REPLACEB може да се използва с езици, които използват набора знаци от по два байта (DBCS). Настройката на езика по подразбиране на компютъра се отразява на върнатата стойност по следния начин:

  • REPLACE винаги брои всеки знак, независимо дали е от два или един байта, като 1, независимо каква е езиковата настройка.

  • REPLACEB брои всеки двубайтов знак като 2, когато е разрешено редактирането на езика, който поддържа DBCS и той е по подразбиране. В противен случай REPLACEB брои всеки знак като 1.

Езиците, които поддържат DBCS включват японски, китайски (опростен), китайски (традиционен) и корейски.

Синтаксис

REPLACE(стар_текст; начален_ном; брой_знаци; нов_текст)

REPLACEB(стар_текст; начален_ном; брой_байтове; нов_текст)

Синтаксисът на функцията REPLACE и REPLACEB има следните аргументи:

  • "стар_текст"    Задължително. Текстът, в който искате да заместите няколко знака.

  • "начален_ном"    Задължително. Позицията на знака в стар_текст, който искате да заместите в нов_текст.

  • "брой_знаци"    Задължително. Броят знаци в стар_текст, който искате REPLACE да замести с нов_текст.

  • "брой_байтове"    Задължително. Броят байтове в стар_текст, който искате REPLACEB да замести с нов_текст.

  • "нов_текст"    Задължително. Текстът, който ще замести знаците в стар_текст.

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Данни

abcdefghijk

2009

123456

Формула

Описание (резултат)

Резултат

=REPLACE(A2;6;5;"*")

Замества пет знака в abcdefghijk с единствен знак *, започвайки от шестия знак (f).

abcde*k

=REPLACE(A3;3;2;"10")

Замества последните две цифри (09) на 2009 с 10.

2010

=REPLACE(A4;1;3;"@")

Замества първите три знака на 123456 с единствен знак @.

@456

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към Microsoft приобщени

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на превода?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×