RTD функция

В тази статия е описан синтаксисът и употребата на функцията RTD в Microsoft Excel.

Описание

Извлича данни в реално време от програма, която поддържа COM автоматизация.

Синтаксис

RTD(прогИД; сървър;, тема1; [тема2];...)

Синтаксисът на функцията RTD има следните аргументи:

  • "ПрогИД"    Задължително. Името на "ПрогИД" на регистрирана COM добавка за автоматизация, която е била инсталирана на локалния компютър. Поставете името в кавички.

  • "сървър"    Задължително. Името на сървъра, където добавката трябва да се изпълни. Ако няма сървър и програмата се изпълнява локално, оставете аргумента празен. В противен случай въведе кавички ("") около името на сървъра. Когато използвате RTD във Visual Basic for Applications (VBA), за сървъра се изискват двойни кавички или VBA свойството NullString дори ако сървърът работи локално.

  • "тема1", "тема2", ...    Тема1 се изисква, останалите аргументи са незадължителни. От 1 до 253 параметъра, които заедно представляват уникална порция от данни в реално време.

Забележки

  • Добавката RTD за COM автоматизация трябва да бъде създадена и регистрирана на локален компютър. Ако не сте инсталирали сървър за данни в реално време, когато се опитате да използвате функцията RTD, ще получите съобщение за грешка в клетка.

  • Когато сървърът е програмиран за непрекъснато актуализиране на резултати, RTD формулите, за разлика от други функции, ще се променят, когато Microsoft Excel е в режим на автоматично изчисление.

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Формула

Описание (Резултат)

Р езултат

=RTD("моята_COM_добавка.ид_на_програма";;"Име_на_сървъра","Цена")

Данни в реално време, извлечени от от програма, която поддържа COM автоматизация.

#NAME?

Забележка

Добавката RTD за COM автоматизация трябва да бъде създадена и регистрирана на локален компютър. Ако не сте инсталирали сървър за данни в реално време, функцията RTD връща съобщението за грешка #NAME? в клетка, когато опитате да я използвате.

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

×