Преминаване към основното съдържание
Support
Влизане с Microsoft
Влезте или създайте акаунт.
Имате няколко акаунта
Изберете акаунта, с който искате да влезете.

В тази статия е описан синтаксисът и употребата на функцията SLOPE в Microsoft Excel.

Описание

Връща наклона на линията на линейна регресия през точки от данни в известни_y и известни_x. Наклонът е вертикалното разстояние, разделено на хоризонталното разстояние между две произволни точки от линията и е мярка за степента на изменение по регресионната линия.

Синтаксис

SLOPE(известни_y; известни_x)

Синтаксисът на функцията SLOPE има следните аргументи:

 • "известни_y"    Задължително. Масив или диапазон от клетки, съдържащи зависимите данни.

 • "известни_x"    Задължително. Наборът от независими точки от данни.

Забележки

 • Аргументите трябва да са или числа, или имена, масиви или препратки, съдържащи числа.

 • Ако един аргумент, който е масив или препратка, съдържа текст, логическа стойности или празни клетки, тези стойности се игнорират; но клетките с нулеви стойности се включват.

 • Ако известни_y и известни_x са празни или съдържат различен брой точки от данни, SLOPE връща стойността за грешка #N/A.

 • Формулата за наклона на регресионната линия е:

  Уравнение

  и където x и y са средните стойности на наборите AVERAGE(известни_x) и AVERAGE(известни_y).

 • Алгоритъмът на който се базират функциите SLOPE и INTERCEPT е различен от този, който се използва във функцията LINEST. Разликата в тези алгоритми може да доведе до различни резултати, когато данните са неопределени и колинеарни. Ако например точките на данните на аргумента известни_y са 0 и точките данни на аргумента известни_x са 1:

  • SLOPE и INTERCEPT връщат #DIV/0! грешка. Алгоритъмът SLOPE и INTERCEPT е предназначен да търси един и само един отговор и в този случай може да има повече от един отговор.

  • LINEST връща стойност 0. Алгоритъмът на LINEST е проектиран да връща смислени резултати за колинеарни данни и в този случай може да се намери поне един отговор.

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Данни

Известни y

Известни x

2.01.1900

6

3.01.1900

5

9.01.1900

11

1.01.1900

7

8.01.1900

5

7.01.1900

4

5.01.1900

4

Формула

Описание

Резултат

=SLOPE(A3:A9;B3:B9)

Наклон на линията на линейната регресия през точките данни в A3:A9 и B3:B9.

0,305556

Нуждаете ли се от още помощ?

Искате ли още опции?

Разгледайте ползите от абонамента, прегледайте курсовете за обучение, научете как да защитите устройството си и още.

Общностите ви помагат да задавате и отговаряте на въпроси, да давате обратна връзка и да получавате информация от експерти с богати знания.

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×