SWITCH функция

Функцията SWITCH оценява една стойност (наречена израз) спрямо списък със стойности и връща резултата, който съответства на първата съвпадаща стойност. Ако няма съвпадение, може да се върне опционална стойност по подразбиране.

Забележка: Тази функция е налична Windows или Mac, ако имате Office 2019 или ако имате абонамент за Microsoft 365. Ако сте абонат наMicrosoft 365, уверете се, че имате най-новата версия на Office.

Синтаксис

SWITCH(израз; стойност1; резултат1; [стойност по подразбиране или стойност2; резултат2];…[стойност по подразбиране или стойност3; резултат3])

Аргумент

Описание

израз
(задължително)

Изразът е стойността (като напр. число, дата или някакъв текст), която ще се сравнява със стойност1...стойност126.

стойност1...стойност126

СтойностN е стойността, която ще се сравнява с израза.

резултат1...резултат126

РезултатN е стойността, която да бъде върната, когато съответният аргумент стойностN отговаря на израза. РезултатN трябва да се предостави за всеки отговарящ аргумент стойностN.

по подразбиране
(незадължително)

По подразбиране е стойността, която трябва да се върне, в случай че не се намерят съвпадения в изразите valueN. Аргументът По подразбиране се идентифицира, като няма съответстващ израз resultN (вж. примери). По подразбиране трябва да е крайният аргумент във функцията.

Тъй като функциите са ограничени до 254 аргумента, можете да използвате до 126 двойки аргументи за стойност и резултат.

Общ преглед

В най-простия си вид функцията SWITCH казва:

  • = SWITCH(стойност за превключване, стойност за съпоставяне1... [2 – 126], стойност, която да се върне, ако има съвпадение1... [2 – 126], стойност, която да се върне, ако няма съвпадение)

Където можете да оценявате до 126 съвпадащи стойности и резултата.

Вижте следната формула:

Разбивка на аргументите на функцията SWITCH
  1. Стойността за превключване? В този случай WEEKDAY(A2) е равно на 2.

  2. Коя стойност искате да съпоставите? В този случай 1, 2 и 3.

  3. Ако има съвпадение, какво искате да се върне като резултат? В този случай би било неделя за 1, понеделник за 2 и вторник за 3.

  4. Стойност по подразбиране, която да се върне, ако не е намерено съвпадение. В този случай е текстът "Няма съвпадение".

    Забележка: Ако няма съвпадащи стойности и не е предоставен аргумент по подразбиране, функцията SWITCH връща #N/A! грешка.

Примери

Можете да копирате примерните данни в следващата таблица и да ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel, за да видите функцията SWITCH в действие. Ако формулите не показват резултати, можете да ги изберете, а след това да натиснете клавиша F2 > Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Пример

Стойност

Формула

Резултат

2

=SWITCH(WEEKDAY(A2);1;"Неделя";2;"Понеделник";3;"Вторник";"Няма съвпадение")

Тъй като A2=2 и "Понеделник" е аргументът "резултат", който отговаря на стойност 2, SWITCH връща "Понеделник"

99

=SWITCH(A3;1;"Неделя";2;"Понеделник";3;"Вторник")

Тъй като няма съвпадение и няма друг аргумент, SWITCH връща #N/A!

99

=SWITCH(A4;1;"Неделя";2;"Понеделник";3;"Вторник";"Няма съвпадение")

Няма съвпадение

2

=SWITCH(A5;1;"Неделя";7;"Събота";"работен ден")

работен ден

3

=SWITCH(A6;1;"Неделя";2;"Понеделник";3;"Вторник";"Няма съвпадение")

Вторник

Имате нужда от още помощ?

Винаги можете да попитате експерт в техническата общност на excel или да получите поддръжка в Общността за отговори от.

Вж. също

VLOOKUP функция

CHOOSE функция

IF функция

IFS функция

Общ преглед на формулите в Excel

Начини за избягване на повредени формули

Намиране и коригиране на често срещани грешки във формули

Клавишни комбинации и функционални клавиши за Excel

Логически функции (справка)

Функции на Excel (по азбучен ред)

Функции на Excel (по категории)

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

×