Връща ограниченото отляво t-разпределението на Стюдънт. t-разпределението се използва при проверката на хипотези на базата на малки извадки от данни. Използвайте тази функция вместо таблица с критични стойности за t-разпределението.

Синтаксис

T.DIST(x; степени_на_свобода; кумулативна)

Синтаксисът на функцията T.DIST има следните аргументи:

  • "x"     Задължително. Числената стойност, за която трябва да се изчисли разпределението

  • "степени_на_свобода"  Задължително. Цяло число, указващо броя на степените на свобода.

  • "кумулативна"     Задължително. Логическа стойност, която определя формата на функцията. Ако кумулативна е TRUE, T.DIST връща кумулативната функция на разпределение; ако е FALSE, връща функцията на вероятностната плътност.

Забележки

  • Ако някой аргумент не е числов, T.DIST връща #VALUE! стойност на грешката.

  • Ако степени_на_свобода < 1, T.DIST връща стойността за грешка #NUM!. "степени_на_свобода" трябва да е поне 1.

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Формула

Описание

Резултат

=T.DIST(60;1;TRUE)

Ограничено отляво t-разпределение на Стюдънт за 60, връщано като функция на кумулативното разпределение, като се използва 1 степен на свобода.

0,99469533

=T.DIST(8;3;FALSE)

Ограничено отляво t-разпределение на Стюдънт за 8, връщано като функция на вероятностното разпределение, като се използват 3 степени на свобода.

0,00073691

Най-горе на страницата

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към Microsoft приобщени

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на превода?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×