Връща двустранното обратно t-разпределение на Стюдънт

Синтаксис

T.INV.2T(вероятност;степени_на_свобода)

Синтаксисът на функцията T.INV.2T има следните аргументи:

  • "вероятност"  Задължително. Вероятността, свързана с t-разпределението на Стюдънт.

  • "степени_на_свобода"  Задължително. Броят на степените на свобода, с който се характеризира разпределението.

Забележки

  • Ако някой от двата аргумента не е числов, T.INV.2T връща #VALUE! стойност на грешката.

  • Ако вероятност <= 0 или вероятност > 1, T.INV.2T връща #NUM! #NUM!.

  • Ако степ_свобода не е цяло число, дробната му част се отрязва.

  • Ако deg_freedom < 1, T.INV.2T връща #NUM! стойност на грешката.

  • T.INV.2T връща такава стойност t, при която P(|X| > t) = вероятност, където X е случайна променлива с t-разпределение, а P(|X| > t) = P(X < -t или X > t).

  • Едностранната t-стойност може да се получи чрез заместване на вероятност с 2*вероятност. За вероятност 0,05 и 10 степени на свобода двустранната стойност се изчислява с T.INV.2T(0.05,10), което връща 2,28139. Едностранната стойност за същата вероятност и степени на свобода може да се изчисли с T.INV.2T(2*0.05,10), което връща 1,812462.

    При зададена стойност за вероятност, T.INV.2T търси такава стойност на x, че T.DIST.2T(x, степ_свобода, 2) = вероятност. Следователно точността на T.INV.2T зависи от точността на T.DIST.2T.

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Данни

Описание

0,546449

Вероятността, свързана с двустранно ограниченото t-разпределение на Стюдънт.

60

Степени на свобода

Формула

Описание (Резултат)

Резултат

=T.INV.2T(A2;A3)

t-стойност на t-разпределението на Стюдънт при горните условия (0,606533076)

0,606533

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединяване към Microsoft Office участници в Insider

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×