Преминаване към основното съдържание
Поддръжка
Влизане с Microsoft
Влезте или създайте акаунт.
Здравейте,
Изберете друг акаунт.
Имате няколко акаунта
Изберете акаунта, с който искате да влезете.

Връща вероятността, свързана с t-теста на Стюдънт. Използвайте T.TEST, за да определите дали две извадки могат да се смятат за получени от еднакви генерални съвкупности с еднакви средни стойности.

Синтаксис

T.TEST(масив1;масив2;опашки;тип)

Синтаксисът на функцията T.TEST има следните аргументи:

  • "масив1"     Задължително. Първият набор данни.

  • "масив2"     Задължително. Вторият набор данни.

  • "опашки"     Задължително. Задава броя на страните на разпределението. Ако опашки = 1, T.TEST използва едностранно разпределение. Ако опашки = 2, T.TEST използва двустранно разпределение.

  • Тип     Задължително. Видът на t-теста, който трябва да се извърши.

Параметри

Ако тип е равно на

Извършва се този тест

1

Съгласуван

2

С две извадки с еднакви дисперсии (хомоседастичен)

3

С две извадки с различни дисперсии (хетероседастичен)

Забележки

  • Ако масив1 и масив2 имат различен брой точки от данни и тип = 1 (съгласуван тест), T.TEST връща стойността за грешка #N/A.

  • Аргументите опашки и тип се орязват до цели числа.

  • Ако опашки или тип не са числа, T.TEST връща #VALUE! стойността на грешка.

  • Ако опашки е стойност, различна от 1 или 2, T.TEST връща #NUM! стойността на грешка.

  • T.TEST използва данните в масив1 и масив2, за да изчисли неотрицателна t-статистика. Ако опашки=1, TTEST връща вероятността за по-висока стойност на t-статистиката при допускането, че масив1 и масив2 са извадки от генерални съвкупности с еднакви средни стойности. Стойността, върната от TTEST, когато опашки=2, е двойно по-голяма от върнатата при опашки=1 и отговаря на вероятността за по-голяма абсолютна стойност на t-статистиката при допускането “еднакви средни стойности на генералните съвкупности”.

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Данни 1

Данни 2

3

6

4

19

5

3

8

2

9

14

1

4

2

5

4

17

5

1

Формула

Описание

Резултат

=T.TEST(A2:A10;B2:B10;2;1)

Вероятност, свързана със съгласуван t-тест на Стюдънт с двустранно ограничено разпределение.

0,196016

Нуждаете ли се от още помощ?

Искате ли още опции?

Разгледайте ползите от абонамента, прегледайте курсовете за обучение, научете как да защитите устройството си и още.

Общностите ви помагат да задавате и отговаряте на въпроси, да давате обратна връзка и да получавате информация от експерти с богати знания.

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?
Като натиснете „Подаване“, вашата обратна връзка ще се използва за подобряване на продуктите и услугите на Microsoft. Вашият ИТ администратор ще може да събира тези данни. Декларация за поверителност.

Благодарим ви за обратната връзка!

×