Връща вероятността, свързана с t-теста на Стюдънт. Използвайте T.TEST, за да определите дали две извадки могат да се смятат за получени от еднакви генерални съвкупности с еднакви средни стойности.

Синтаксис

T.TEST(масив1;масив2;опашки;тип)

Синтаксисът на функцията T.TEST има следните аргументи:

  • "масив1"     Задължително. Първият набор данни.

  • "масив2"     Задължително. Вторият набор данни.

  • "опашки"     Задължително. Задава броя на страните на разпределението. Ако опашки = 1, T.TEST използва едностранно разпределение. Ако опашки = 2, T.TEST използва двустранно разпределение.

  • Тип     Задължително. Видът на t-теста, който трябва да се извърши.

Параметри

Ако тип е равно на

Извършва се този тест

1

Съгласуван

2

С две извадки с еднакви дисперсии (хомоседастичен)

3

С две извадки с различни дисперсии (хетероседастичен)

Забележки

  • Ако масив1 и масив2 имат различен брой точки от данни и тип = 1 (съгласуван тест), T.TEST връща стойността за грешка #N/A.

  • Аргументите опашки и тип се орязват до цели числа.

  • Ако опашките или типът не са числови, T.TEST връща #VALUE! стойност на грешката.

  • Ако опашки е стойност, различна от 1 или 2, T.TEST връща #NUM! стойност на грешката.

  • T.TEST използва данните в масив1 и масив2, за да изчисли неотрицателна t-статистика. Ако опашки=1, TTEST връща вероятността за по-висока стойност на t-статистиката при допускането, че масив1 и масив2 са извадки от генерални съвкупности с еднакви средни стойности. Стойността, върната от TTEST, когато опашки=2, е двойно по-голяма от върнатата при опашки=1 и отговаря на вероятността за по-голяма абсолютна стойност на t-статистиката при допускането “еднакви средни стойности на генералните съвкупности”.

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Данни 1

Данни 2

3

6

4

19

5

3

8

2

9

14

1

4

2

5

4

17

5

1

Формула

Описание

Резултат

=T.TEST(A2:A10;B2:B10;2;1)

Вероятност, свързана със съгласуван t-тест на Стюдънт с двустранно ограничено разпределение.

0,196016

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към Microsoft приобщени

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на превода?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×