В тази статия е описан синтаксисът и употребата на функцията TBILLEQ в Microsoft Excel.

Описание

Връща дохода на съкровищен бон, еквивалентен на дохода на облигация.

Синтаксис

TBILLEQ(разчет; погасяване; дисконт)

Важно: Датите трябва да бъдат въведени с помощта на функцията DATE или като резултати на други формули или функции. Например използвайте DATE(2008;5;23) за 23-ия ден на май 2008 г. Проблеми може да възникнат, ако датите са въведени като текст.

Синтаксисът на функцията TBILLEQ има следните аргументи:

  • Разчет    Задължително. Датата на сделката със съкровищния бон. Датата на сделката е датата след датата на издаване, когато бонът е продаден на купувача.

  • Погасяване    Задължително. Датата на падежа на съкровищния бон. Датата на падежа е датата, когато срокът на бона изтича.

  • Дисконт    Задължително. Дисконтовата ставка на съкровищния бон.

Забележки

  • Microsoft Excel съхранява датите като поредни числа, така че те могат да се използват в изчисления. По подразбиране 1 януари 1900 е с поредно число 1, а 1 януари 2008 е с поредно число 39448, понеже той е 39 448 дни след 1 януари 1900.

  • Разчет и погасяване се орязват до цели числа.

  • Ако разчетът или падежът не е валидна дата, TBILLEQ връща #VALUE! стойността на грешка.

  • Ако отстъпка ≤ 0, TBILLEQ връща #NUM! стойността на грешка.

  • Ако разчетът > по-късно или ако падежът е повече от една година след разчета, TBILLEQ връща #NUM! стойността на грешка.

  • TBILLEQ се изчислява като TBILLEQ = (365 x ставка)/(360-(ставка x DSM)),където DSM е броят на дните между разчет и погасяване, изчислени на базата на 360 дни в една година.

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Данни

Описание

31.03.2008

Дата на разчета

1.06.2008

Дата на погасяване

9,14%

Процентна дисконтова ставка

Формула

Описание

Резултат

=TBILLEQ(A2;A3;A4)

Еквивалентната доходност за съкровищния бон, като се използват условията в A2, A3 и A4 (0,09415 или 9,42%).

9,42%

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към Microsoft приобщени

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на превода?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×