Преминаване към основното съдържание
Support
Влизане с Microsoft
Влезте или създайте акаунт.
Имате няколко акаунта
Изберете акаунта, с който искате да влезете.

В тази статия е описан синтаксисът и употребата на функцията TBILLPRICE в Microsoft Excel.

Описание

Връща цената на съкровищен бон за $100 номинална стойност.

Синтаксис

TBILLPRICE(разчет; погасяване; дисконт)

Важно: Датите трябва да бъдат въведени с помощта на функцията DATE или като резултати на други формули или функции. Например използвайте DATE(2008;5;23) за 23-ия ден на май 2008 г. Проблеми може да възникнат, ако датите са въведени като текст.

Синтаксисът на функцията TBILLPRICE има следните аргументи:

 • Разчет    Задължително. Датата на сделката със съкровищния бон. Датата на сделката е датата след датата на издаване, когато бонът е продаден на купувача.

 • Погасяване    Задължително. Датата на падежа на съкровищния бон. Датата на падежа е датата, когато срокът на бона изтича.

 • Дисконт    Задължително. Дисконтовата ставка на съкровищния бон.

Забележки

 • Microsoft Excel съхранява датите като поредни числа, така че те могат да се използват в изчисления. По подразбиране 1 януари 1900 е с поредно число 1, а 1 януари 2008 е с поредно число 39448, понеже той е 39 448 дни след 1 януари 1900.

 • Разчет и погасяване се орязват до цели числа.

 • Ако разчетът или падежът не е валидна дата, TBILLPRICE връща #VALUE! стойността на грешка.

 • Ако отстъпка ≤ 0, TBILLPRICE връща #NUM! стойността на грешка.

 • Ако разчетът > по падежа или ако падежът е повече от една година след разчета, TBILLPRICE връща #NUM! стойността на грешка.

 • TBILLPRICE се изчислява по следния начин:

  Уравнение

  където:

  • DSM = брой на дни от сделката до падежа, с изключение на всяка дата на падеж, която е повече от една календарна година след датата на сделката.

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Данни

Описание

31.03.2008

Дата на разчета

1.06.2008

Дата на погасяване

9,0%

Процентна дисконтова ставка

Формула

Описание

Резултат

=TBILLPRICE(A2;A3;A4)

Цената за съкровищния бон, като се използват условията в A2, A3 и A4.

98,45 лв.

Нуждаете ли се от още помощ?

Искате ли още опции?

Разгледайте ползите от абонамента, прегледайте курсовете за обучение, научете как да защитите устройството си и още.

Общностите ви помагат да задавате и отговаряте на въпроси, да давате обратна връзка и да получавате информация от експерти с богати знания.

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×